Chystá sa konferencia Rodina a civilizácia

Slovenská spoločnosť pre rodinu organizuje štvrtú medzinárodnú konferenciu pri príležitosti 20.výročia Medzinárodného roku rodiny:

RODINA A CIVILIZÁCIA
Čo robiť, aby naša civilizácia prežila?

Konferencia pod záštitou Jána Podmanického, predsedu Výboru NR SR pre sociálne veci a Anny Záborskej, predsedníčky Slovenskej spoločnosti pre rodinu sa uskutoční

v piatok 28. novembra 2013 od 9:00 hod.

v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky,
Župné nám. 12, Bratislava.

Konferencia bude mať charakter nadhľadu nad témami našich troch konferencií z hľadiska ich akútnych tém a poskytne aj analytický pohľad na ich civilizačné súvislosti.

Ciele konferencie:

  • Prezentovať syntézu z troch  regionálnych konferencií s garanciou OSN, ktoré sme realizovali so širokým  zázemím spolupracujúcich organizácií a odborníkov.
  • Hľadať východiská z najakútnejších problémov rodín na Slovensku.
  • Ukázať silu a prínos rodiny (akokoľvek krehkej a ohrozenej vo svojich vzťahoch) na obnovu našej civilizácie.

Okrem  prezentácie syntézy z troch  doteraz uskutočnených regionálnych konferencií s garanciou OSN, ktorú prednesie Anna Záborská, sú naplánované tieto kľúčové témy:

  • Demografia a pohľad na dlhodobý vývoj spoločnosti zoči voči rastúcej chudobe (Peter Rusnák, Karol Pástor, Slovenská republika)
  • Ako sa pripravia mladí ľudia na trvalý manželský vzťah? (Mária Potočárová)
  • Sociálno ekonomický audit vyspelého sociálneho štátu (Ivo  Patta, Česká republika)
  • Právo na životný priestor pre rodinu a bytová politika (xxx, Rakúsko)
  • Sprevádzanie chudobných (Jozef Mikloško, Slovenská republika)

Témy budú spracované vo forme prednášok a workshopov.

Partnermi všetkých 4 medzinárodných konferencií zo Slovenska sú: Nadácia Konrada Adenauera, Úsmev ako dar, Združenie pre rozvoj rodiny,  Klub mnohodetných rodín, Fórum života.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.