Konferencia na tému „Vlastný pracovný osud vo vlastných rukách“

Vo štvrtok 30. októbra sa v Českej republike, na zámku Dobříš pri Prahe, ktorá bola vyvrcholením projektu s názvom „Vlastní pracovný osud ve vlastních rukách“. Projekt realizovala Farní charita Starý Knín; podporený bol Ministerstvom práce a sociálnych vecí ČR a Európskym sociálnym fondom.

Partnermi projektu boli aj slovenské organizácie Áno pre život a Fórum života. Účastníci projektu z Českej republiky mali možnosť v rámci študijnej cesty (v roku 2013) na Slovensku navštíviť zariadenie núdzového bývania, ktoré prevádzkuje Áno pre život n.o. Taktiež sa zúčastnili XV. Ročníka medzinárodnej konferencie „Vyber si život“ tematicky zameranej na výchovu detí v rodine, ktorú spoluorganizuje Fórum života a Áno pre život n.o..

Konferenciu na zámku Dobřiš svojou účasťou podporili poslankyňa Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR  Hana Langšadlová  a senátor Zdeněk Papoušek. V úvode vystúpil riaditeľ Farní charity Starý Knín pán Stanislav Žák. Nasledoval príhovor prezidentky medzinárodnej organizácie New Women for Europe (NWFE) Nathalie d´Ursel a pripojila pozdrav účastníkom konferencie od princezny Margarethy z Lichtenštajnska, čestnej prezidentky NWFE. Aktívne vystúpili so svojimi príspevkami aj slovenská europoslankyňa Anna Záborská, europoslanec Branislav Škripek a Marcela Dobešová predsedníčka  Fóra Života.

Cieľom podujatia je priblížiť medzinárodnú spoluprácu neziskových organizácií a ich spoločnú odpoveď na súčasné výzvy v sociálnej oblasti. Program akcie pozostával z viacerých blokov a prednášok. Ako prvá za slovenskú delegáciu vystúpila europoslankyňa Anna Záborská. “Práve povolanie k materstvu vytvára priestor, v ktorom sa spája boj za rovnaké zaobchádzanie s chápaním hodnoty počatého ľudského života,” povedala Záborská počas prednášky na tému: “Ženské neziskové organizácie ako odpoveď na výzvy dnešnej doby.” Ďalej uviedla: “Veď nakoniec aj prvé feministky vnímali potrat ako násilie na ženách a bojovali za také podmienky, v ktorých ba sa žiadna žena nemusela takémuto násiliu vystaviť.” Zdôraznila však, že nerada používa označenie “feministické” pre organizácie, ktoré združujú ženy. Anna Záborská vidí úlohy pre ženské organizácie jednoznačne: “Majú vytvárať tlak na to, aby spoločnosť uznala nezastupiteľnú hodnotu materstva a starostlivosti o deti a členov rodiny pre zachovanie našej civilizácie do budúcnosti. Mnohé z nich to aj robia a aj som im za to veľmi vďačná.”

Nasledoval príspevok Branislava Škripeka. Zameral sa hlavne na sociálnu oblasť a vystúpil s témou “Nezastupiteľná sociálna starostlivosť – podaná ruka tým najslabším a bez pomoci.”  Škripek sa podelil o svoju vlastnú skúsenosť z vlastnej rodiny.“Adoptovali sme si postihnutého chlapca. Moja manželka je lekárka a veľmi si vážim to, ako sa o neho s láskou a opaterou starala. Bolo to náročné, vytvoriť dobré podmienky pre nás všetkých. Avšak veľa nás to naučilo. Som vďačný za každý deň, keď mohol byť s nami,” uviedol europoslanec Škripek. Vyzdvihol aj náročnosť práce sociálnych a zdravotníckych pracovníkov, ktorí svoje zamestnanie berú ako poslanie.

“Veľmi si vážim každého, kto svoj čas venuje v službe pre druhých. Vaša práca je veľmi potrebná pre našu spoločnosť, preto prosím, nedajte sa znechutiť,” na záver zdôraznil Branislav Škripek.

Marcela Dobešová z Fóra života, hovorila o prínose v spolupráci so zahraničnými partnermi pri realizácii projektov. Podotkla, že treba myslieť aj na legislatívu, ktorá môže byť v spolupracujúcich krajinách rozdielna. “Výhodou medzinárodnej spolupráce je zjednotenie v cieľoch. Avšak, ak existuje nezhoda v cieľoch, spoločná spolupráca a výsledky môžu byť ohrozené,” upozorňuje Marcela Dobešová. Preto považuje za kľúčové strategické plánovanie. “To by malo začať analýzou potrieb, možnosťami, ale aj určením externých a vnútorných limitov. Až následne sa dajú stanoviť ciele projektu,” vysvetľuje Dobešová.

Medzi 85 účastníkmi konferencie (z toho 20 zo zahraničia zo 7 krajín EÚ) boli i predstavitelia štátnej správy a samosprávy, taktiež pracovníčky neziskových ženských organizácií, pre ktoré bol projekt určený. Na konferencii bol prezentovaný aj výstup projektu „Zborník dobrej praxe a návrhy na zmenu politík“.

Pre všetkých účastníkov projektu bolo obrovským obohatením spoznanie práce, úspechov i starostí neziskových ženských organizácií; taktiež významným je nadviazanie nových kontaktov zo zahraničnými organizáciami.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.