Európska Federácia Jeden z nás začala fungovať

Dňa 28. a 29. novembra 2014 sa v Madride uskutočnilo Valné zhromaždenie novovzniknutej Federácie Jeden z nás. Zišlo sa na ňom 18 zakladajúcich organizácií z 12 krajín EÚ. Federácia vznikla ako reakcia na skutočnosť, že Európska komisia v júni tohto roka odmietla európsku občiansku iniciatívu Jeden z nás zameranú na ochranu počatého života najmä v oblasti výskumu na embryonálnych kmeňových bunkách a v rozvojovej pomoci EÚ. Keďže hlas viac ako 1,7 milióna občanov zostal nevypočutý, zástupcovia pro-life hnutia vo viacerých európskych štátoch sa rozhodli založiť trvalú platformu na presadzovanie ochrany ľudského života od počatia. Za Fórum života sa zhromaždenia zúčastnili dvaja zástupcovia, podpredseda združenia Marek Michalčík a Martin Gazdík. Iniciatívu od začiatku podporuje aj členka predsedníctva Fóra života europoslankyňa Anna Záborská.

Na Valnom zhromaždení boli zvolení členovia Výkonného výboru Federácie. Výkonným riaditeľom Federácie sa stal Jaime Mayor Oreja zo Španielska. Zhromaždenie tiež prijalo Akčný plán na rok 2015. Prvoradým cieľom Federácie je dotiahnutie prijatia iniciatívy Jeden z nás do úspešného konca. Okrem tohto chce Federácia monitorovať stav ochrany života v jednotlivých štátoch, podnecovať diskusie o odmietnutí tejto iniciatívy, vyhľadávať podporu od osobností z vedeckej, politickej, právnej oblasti a od médií. Plánuje sa tiež zúčastňovať na významných pochodoch za život, aby im dodala medzinárodný rozmer. Výsledkom týchto aktivít má byť tlak na rozhodovacie orgány v jednotlivých štátoch, v Európskej únii, v Rade Európy a na ďalšie organizácie na európskej a medzinárodnej úrovni, aby bol ľudský život od počatia dôslednejšie chránený.

Na Valnom zhromaždení vystúpili bývalí europoslanci, Carlo Casini (Taliansko) a Mayor Oreja (Španielsko), ktorí stáli pri zrode Federácie a dali jej prvotné smerovanie. Svoj prejav predniesol aj slovenský europoslanec a zástupca organizácie Donum vitae Miroslav Mikolášik, ktorý hovoril o aktuálnej situácii v Európskom parlamente a poukázal na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z roku 2011, ktorým sa odmietli snahy o patentovanie ľudského embrya. Do diskusie prispela aj Maria Patrao Neves z portugalskej Národej rady pre etiku života vo vede, ktorá pripomenula, že bezpodmienečná hodnota ľudského života bola vyjadrená už v antickom Grécku a kládla dôraz na vyjasnenie si základných konceptov a používanie svetského jazyka vo verejnom diskurze.

Na záver sa vyjadrovali zástupcovia jednotlivých organizácií. Títo hodnotili stav ochrany života v ich krajine a pomenovávali aktuálne problémy, s ktorými zápasia. Podpredseda Fóra života Marek Michalčík priblížil účastníkom situáciu na Slovensku, v ktorej zdôraznil najmä významné udalosti, ktoré na Slovensku očakávame: referendum o ochrane rodiny a II. Národný pochod za život. Mimoriadne silné a rezonujúce svedectvo podala Bernadette Smyth zo Severného Írska, ktorej hrozí trest odňatia slobody za jej protestovanie proti otvoreniu potratovej kliniky. Povedala, že sa nedá zastrašiť a bude proti vykonávaniu potratov bojovať aj za cenu vlastného života. Takéto nasadenie a odhodlanie presadzovať kultúru života dáva nádej, že Federácia Jeden z nás v budúcnosti prinesie svoje ovocie.

Autor: Martin Gazdík

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.