Poďakovanie a pozvanie do spolupráce v roku 2015

Milí priatelia života!

Na sklonku roka 2014 Vám chceme poďakovať za Vašu osobnú angažovanosť na fóre ochrany a podpory ľudskej dôstojnosti, rodiny a života, ktorú nám preukazujete v rôznych formách.

Ďakujeme za Vašu dobrovoľnícku prácufinančnú podporu nad rámec Vašich povinností. Ďakujeme za duchovnú a morálnu podporu, lebo tú najviac potrebujeme! Sme presvedčení, že táto práca teraz, hoci v malom, prispeje v budúcnosti vo veľkom k záchrane civilizácie života a lásky!

Počas celého roka sme Vás informovali o našich aktivitách a vyzývali k mobilizácii. Spolu s ďalšími mimovládnymi organizáciami sme pripravili množstvo tlačových konferencií a protestov proti netransparentnej príprave vládnych dokumentov na poli ľudských práv, poukazujúc na nedostatky a kontroverziu toho, čo vláda schvaľuje na podnet rôznych lobistických skupín. Bez Vás by sme v týchto oblastiach dokázali iba veľmi málo. Boli ste to Vy, kto v roku 2014 svojím postojom podporil naše snahy. Boli ste to Vy, kto sa zúčastňoval na protestných akciách a podporoval petície proti ideologickým dokumentom. Akúkoľvek Vašu podporu vnímame ako kľúčovú nielen z mobilizačného, ale aj vzdelávacieho a finančného hľadiska. Žijeme zložitú dobu, v ktorej základné ľudské právo – právo na život – sa stáva vecou spoločenskej dohody a právom jednotlivca (už narodeného). Nikdy doteraz v histórii ľudstva sme neboli postavení do pozície advokáta toho najprirodzenejšieho, že ľudský život sa začína už pred narodením a rodinu tvoria mama, otec a deti. Ponúkať alternatívu k službám a produktom na trhu s perfektným marketingom, ktorý hlása, že „všetko je dovolené“, si vyžaduje stále väčšiu profesionalizáciu našej práce. Hoci sme občianske združenie, nemôžeme túto prácu vykonávať dobrovoľnícky. V tomto roku sme prijali dvoch pracovníkov a potreba je ešte väčšia. Pravidelná finančná podpora je pre našu udržateľnosť kľúčová. Ďakujeme Vám všetkým, ktorí na nás myslíte a podporujete dobrú vec týmto spôsobom.

Nech Svetlo Vianoc sprevádza Vaše kroky každý deň aj v roku 2015. Ďakujeme za Vašu priazeň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

S úctou za celý výkonný sekretariát Fóra života

Marcela Dobešová, predsedníčka

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.