Prečo ideme na referendum o rodine my z Fóra života?

Témou číslo jeden v týchto dňoch v našich kruhoch a veríme, že aj vo vašich, je blížiace sa referendum o ochrane rodiny, ktoré sa uskutoční 7. februára 2015. Hoci vieme, že v kampani nesmú chýbať praktické informácie a usmernenia, zastávame názor, že konkrétne svedectvo a príklad sú najlepším a najúčinnejším pozvaním zúčastniť sa. V tomto článku ponúkajú svoje postoje a vyjadrenia pracovníci Fóra života a veríme, že vás niektoré z našich slov budú skutočne inšpirovať:

Renáta Ocilková (výkonná riaditeľka Fóra života):

Moje dôvody prečo sa zúčastním referenda:

1)     preto, aby bolo spolužitie muža a ženy v manželskom zväzku  chránené, pretože jedine manželstvo je základom pre zdravú rodinu

2)     pretože rodina je tým najlepším prostredím pre výchovu detí

3)     preto, aby sme deti ochránili pred nezdravým prostredím, v ktorom by mali/mohli byť vychovávané, formované

4)     preto, aby sa deti dozvedeli pravdu o sexualite ako o dare pre manželov

5)     preto, aby bol život chránený od počatia po prirodzenú smrť, aby človek človeku nemohol siahnuť na život ani pod zámienkou ľudských práv.

Marcela Dobešová (predsedníčka Fóra života):

Som z generácie, ktorá pred dvadsiatimi piatimi rokmi v uliciach a na pracoviskách bojovala za demokraciu a názorovú pluralitu. Teraz, po takmer dvadsaťročnej skúsenosti vo vedení celospoločenského dialógu v oblasti ochrany základného ľudského práva – práva na život a jeho dôstojnosť až po prirodzenú smrť, je tu posledná šanca vyjadriť sa v referende a tak potvrdiť súčasný právny stav. Súčasný  právny stav  plnohodnotne rešpektuje osobnosť každého občana a právne vymožiteľným spôsobom zabraňuje diskriminácii z taxatívne vymenovaných dôvodov, medzi ktoré patrí aj sexuálna orientácia. Toto referendum nie je o neakceptovaní ľudskej hodnoty druhého človeka. Je o tom, aké podmienky chceme vytvárať pre naše deti, pre budúce generácie. Dnes ešte o tom môžeme slobodne rozhodnúť, zajtra a pozajtra by to mohla byť trestuhodná diskriminácia. Tvrdím to na základe osobných skúsenosti. Pred 18 rokmi som bola spoluzakladateľkou organizácie, ktorá ponúka pomoc tehotným ženám a deťom ohrozeným násilím. Touto pomocou riešime len dôsledky neúcty k človeku. Od roku 1998 organizujeme medzinárodné konferencie na tému Vyber si život, ktoré riešia problémy ohľadne ľudských práv a ľudskej dôstojnosti. A výsledok? Nezáujem zo strany tvorcov verejných politik, ktorí si dopredu zadefinovali „celospoločenský záujem“. Vrcholom neakceptácie našej názorovej skupiny je tvorba Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku. Z nášho názorového spektra sa zapojilo vyše 100 organizácií a tisícky občanov, do diskusií a pripomienok, nielen pri tvorbe Stratégie, ale aj pri prijímaní Istanbulského dohovoru a akčných plánov vlády týkajúcich sa kvality života a ochrany ľudských práv a podmienok života pre budúce generácie. Výsledok? Boli sme označení ako „rozvracači“ celospoločenského záujmu, ktorí si autori vopred zadefinovali. Nepomohli apely, protesty, verejné zhromaždenia. Vrcholom našej slovenskej demokracie a vymožiteľnosti práv je vyjadrenie verejnej ochrankyne ľudských práv, bývalej sudkyne Jany Dubovcovej a niektorých poslancov, ktorí referendum odmietajú, lebo by na všetky otázky odpovedali NIE. To nie je o tom, že povedia 3x nie, ale využijú najvyšší inštitút demokracie, ktorým referendum je. Ako je možné, že verejní činitelia, hlavne pani Dubovcová, doteraz mlčali, ak sú teda porušované ľudské práva na Slovensku?! Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová vyjadrila svoj názor k referendu o ochrane rodiny tak, že sa na ňom nezúčastní. Je to odrádzanie občanov od účasti v referende. Podľa môjho názoru, je to jasné porušenie Ústavy SR a snaha o demontáž demokracie 25 rokov po páde totalitného režimu. V plnej miere rešpektujeme slobodu jednotlivca nezúčastniť sa referenda, avšak je škandalózne, ak takýto príklad k neúčasti na referende dáva ústavný činiteľ. Prečo idem na referendum? Využívam svoje právo na slobodu. Dnes sa plazivým spôsobom začína  demontovať právo na správe vecí verejných a zajtra sa môže dotýkať iných práv.

Marek Michalčík (podpredseda Fóra života):

Využijem jedinečnú príležitosť, ktorá sa nám núka 7. februára, pôjdem na referendum a budem hlasovať 3x áno. Každý múdry človek sa poučí zo skúsenosti druhých. Prvou skúsenosťou, ktorá ma motivuje ísť na referendum, je skúsenosť viacerých zahraničných štátov. V nich bola v posledných dvoch desaťročiach presadená legislatíva redefinujúca manželstvo a to nielen napriek prirodzenému a racionálnemu zmyslu manželstva, ale aj napriek názoru väčšiny občanov – cez rozhodnutia súdov. A to, že tieto tlaky existujú už aj na Slovensku je zrejmé z viacerých krokov posledných vládnych garnitúr, či z mediálnej kampane proti referendu, ktorú predvádzajú viaceré akože nezávislé médiá. Druhou skúsenosťou je skúsenosť generácií pred nami. Sme známi ako rodinne zameraný národ s hlbokými rodinnými vzťahmi.  Toto je naše bohatstvo, naše dedičstvo, ktoré je nemysliteľné bez mamy a otca. Manželstvo a rodina už beztak čelia mnohým negatívnym trendom, ktoré spôsobujú, že je čoraz ťažšie vnímať ich zmysel a nenahraditeľný prínos. Potrebujú ochranu a znovuobjavenie, nie rezignáciu vo forme ich redefinície. Rodina nás zachová, ak my zachováme rodinu.  V mnohých krajinách ľudia nemali možnosť vyjadriť sa k tomu, ako má vyzerať manželstvo. Nová definícia manželstva im bola nanútená elitou. My máme šancu sa k tomu vyjadriť v referende. Ja tak isto urobím a na tri položené otázky budem odpovedať 3x áno.

Zuzana Stohlová Kiňová (Poradňa Alexis):

Je ťažké opísať svoju motiváciu ísť na referendum na pár riadkov, ako aj to, prečo považujem účasť na referende za dôležitú. Na základe viac než trojročných skúsenosti v práci so ženami či mužmi, ktorých trápi neželané tehotenstvo alebo popotratový syndróm, po mnohých hodinách strávených prednášaním a diskusiami na základných a stredných školách a po viac než siedmych rokoch práce v teréne s ľuďmi bez domova, to zhrniem takto: Na referendum idem preto, lebo cítim, že je to správne a že sa nachádzame v dobe, kedy musíme povedať áno ideálu prirodzenej rodiny, ktorý by mal byť chránený a braný za vzor, ktorému by sa mali všetci približovať, aby tak vytvárali zdravé a šťastné spoločenstvo. Svojou účasťou by sme tiež mali povedať nie pseudohodnotám, ktoré privádzajú našu civilizáciu k chaosu a beznádeji.

Mária Raučinová (časopis Spravodajca Fóra života):

Na referendum určite pôjdem a na všetky otázky odpoviem „áno“. Vyplýva to z môjho kladného postoja k životu, láske a k rodine.  Bez nich by sme ďalej nepretrvali. Prorodinná mentalita je dnes priam pudom sebazáchovy spoločnosti. Ak nevychováme  deti v jasnej predstave, čo skutočná, nefalšovaná rodina znamená, a nebudeme ich motivovať k založeniu tejto jedinečnej skutočnosti, zajtra už nemusíme ani uvažovať o výchove. Referendum ľuďom práva neuberá, ale ich chráni a posilňuje.  Referendové otázky sú zostavené dômyselne, aby zabránili manipulácii a zneužitiu pojmu „právo“.  Zároveň posilňujú pohľad na rodinu v jej jednote a význame. Len vďaka fungujúcim vzťahom medzi mužom a ženou, rodičmi a deťmi sa budú mať dobre aj ostatní  členovia spoločnosti, ktorí nemali to šťastie vytvoriť jedinečné vzťahy v rodine. Môžu sa však vďaka širším rodinným väzbám vždy cítiť jej súčasťou.

Martin Gazdík (projektový koordinátor a právnik Fóra života):

Na referendum o rodine pôjdem, lebo chcem vyjadriť podporu prirodzenej rodine založenej na manželstve muža a ženy. Iné formy spolužitia sa usilujú o status rodiny, a práve tým ju relativizujú. Ak sa rozhodneme nevidieť rozdiel medzi hodnotným a menej hodnotným, dobrým a menej dobrým, rovným a pokriveným, tak budeme smerovať k úpadku, podobne ako iné civilizácie pred nami.

Petra Heretová (Poradňa Alexis):

Stretávam sa s tým, že ľudia nerozumenú tomu, prečo by sa malo konať referendum  o rodine.  Veď „rodinu u nás ohrozuje hlavne nezamestnanosť“ , „moje manželstvo nijako neohrozí to, či dvaja chlapi budú mať na svoje spolužitie papier“ a podobne. Ak niekto nesleduje zahraničné dianie v tejto oblasti (a z bežných médií ani nemá ako), ani sa nečudujem, že má pocit, že Aliancia za rodinu robí z komára somára, keď tvrdí, že prirodzená rodina aj ľudská dôstojnosť sú v ohrození. Potom si však myslia, že hlavnou motiváciou zástancov rodiny teda musí byť nenávisť voči LGBTI komunite. Tu však nejde o to, že sme proti tomu, aby si človek mohol usporiadať majetkové pomery „jedným papierom“ alebo že by sme chceli niekomu „zabrániť, aby bol šťastný“.  Ide o to, aby sme o pár rokov nemuseli demonštrovať proti surogátnym materstvám, ako je to teraz vo Francúzsku, alebo proti spoločným sprchám pre malé dievčatá a dospelých mužov, ktorí sa necítia byť mužmi a podobne. Nie je totiž dôvod myslieť si, že akurát na Slovensku nastane výnimka a prijatím registrovaných partnerstiev sa všetko uzatvorí.  Nepostaviť sa za prirodzenú rodinu teraz bude mať pre našu budúcnosť ďalekosiahle následky.  A s nimi sa ani vyspelejšie štáty zatiaľ nevedia vyrovnať tak, aby uznanie práv pre jednu skupinu ľudí výrazne neobmedzilo práva inej skupiny. Takže aj keď väčšina národa pozerá len na dnešnú situáciu na Slovensku a nechápe, prečo Aliancia a ďalší aktivisti robia toľko kriku pre nič, zástancovia referenda sa skôr pozerajú niekam na koniec šikmej plochy, na ktorej začiatku teraz stojíme. A to nie je žiadna paranoja.

Postrehy ďalších našich pracovníkov budú priebežne pribúdať 🙂

Zúčastnite sa 7. februára referenda o rodine spolu s nami!

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.