Sexuálna inštruktáž nie, výchova k zodpovedným vzťahom áno

Aliancia za rodinu podporuje výchovu na školách k zodpovedným vzťahom, ale odmieta sexuálne inštruktáže.  Uviedla to 27. januára 2015 hovorkyňa Aliancie Anna Verešová. Dokumentovala to videom, na ktorom je ukážka časti hodiny „sexuálnej výchovy“ z českého projektu, ktorý podľa informácií zverejnených na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva je súčasťou Národného programu podpory zdravia a  Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike. Video je dostupné na adrese: www.youtube.com/watch?v=ur4yHkn1bDQ

Klinická psychologička Doc.  Judita Stempelová skonštatovala, že rodina je najlepšie miesto pre citlivý rozvoj detí aj v oblasti sexuálnej výchovy a necitlivé inštruktáže pred celým kolektívom v triedach robia z tejto intímnej oblasti len senzácie a v skutočnosti odvádzajú pozornosť od podstaty. Sexualita ako súčasť intímnej sféry človeka predsa nemôže byť predmetom inštruktáží, zvlášť financovaných firmami, ktoré na sexekonomike profitujú, skonštatovala Verešová.

Preto Aliancia za rodinu adresovala ministerstvám školstva a zdravotníctva otázky – aký je stav plánov na zavedenie sexuálnej výchovy na školách a či sú pravdivé informácie zverejnené na webových adresách Regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Podľa našich informácií je súčasťou 4.panelu – Reč tela zoznam situácií, ktoré majú žiaci napodobňovať, nasledovný:

1). byť  nesmelý, 2.búšenie srdca, 3. byť homosexuálny/lesbická, 4. žiarliť, 5. „cucflek“, 6. nešťastná láska 7. hádať sa 8. rozísť sa, 9. vyznanie lásky, 10. flirtovať, 11. maznať sa, 12. francúzske bozkávanie, 13. hovoriť  nie, 14. bezpečnejší sex (chránený), 15. zmieriť sa, 16. byť tehotná.

Preto sa pýtame ministerstiev:

1.       či tento program určený pre stredné školy bol vykonávaný na základných školách a kde a v ktorých rokoch. Napríklad v prípade medializovaného prípadu v Košiciach,

2.       či sa skutočne tento program v znení, ako sme dostali od jednej z potencionálnych lektoriek v Čechách rovnako vyučuje na Slovensku,

3.       či rodičia vedeli vopred o obsahu tohto programu podrobne, tak aby mohli dať skutočný informovaný súhlas? V oblasti sexuálnej výchovy všeobecný informovaný súhlas rodičov s akciami na škole ako sa to robí bežne nepovažujeme za dostatočný.

Aliancia za rodinu pokladá tretiu otázku v referende za rovnako dôležitú ako prvé dve. Na uvedených príkladoch vidno, čo chcú do škôl dostať niektorí ľudia a inštitúcie a preto treba rozšíriť priestor slobody a dať možnosť rodičom rozhodovať o tom, či to pre deti chcú alebo nie. Rovnako treba dať možnosť školám takúto formu „vzdelávania“ odmietnuť.

Ako na tlačovej konferencii skonštatovala Doc. Judita Stempelová, „konflikt medzi rodičmi a školou nie je dobrý pre dieťa. Výchova by sa nemala  zameriavať na  učenie techník, ale na biologické a psychologické  fakty a na dôležitosť vzťahov.“

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.