Vyšla brožúrka „O manželstve a rodine: nové formy a ich absurdnosti“

Fórum života vydalo novú brožúrku O manželstve a rodine: nové formy a ich absurdnosti od autorky Márie Raučinovej.  Brožúrka voľne nadväzuje na prvú časť zo série s názvom Gender: absurdnosti, ktoré nás nenechajú na pokoji. Obe sú vhodnou pomôckou pri diskusiách a argumentácii  o rodine, manželstve a ľudských právach. Tento diel sa zaoberá štyrmi mýtmi, ktoré blokujú poctivý dialóg, obsahuje svedectvá dospelých detí, ktoré vyrastali s homosexuálnymi rodičmi a ponúka príklady absurdných situácií nových generácií rodín. Podrobuje tiež analýze austrálsku štúdiu o tom, že deti homosexuálnych párov sa majú rovnako dobre ako ostatné. Druhá polovica 22-stranovej publikácie prináša 77 dôvodov na podporu manželstva a ďalšie skutočnosti, za ktoré vďačíme prirodzeným rodinám. V závere uvádza písomnú správu odborníkov zástupcom Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) o náraste odnímania detí biologickým rodičom a stručný prehľad faktov o tom, čo sa pod rúškom „nových práv“ zaviedlo a čo sa chystá na Slovensku.

Autor: Mária Raučinová

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.