Prečo na manželstve záleží – nová kniha

Skupina výskumníkov pod vedením W. B. Wilcoxa zhromaždila množstvo vedeckých poznatkov o rodine, ktoré zosumarizovala do tridsiatich téz. Zamerali sa najmä na oblasti ako ekonomika, vzťahy, fyzické a psychické zdravie, kriminalita a domáce násilie. Skúmajú, aký vplyv na tieto oblasti majú rôzne formy rodinného usporiadania – manželstvo, kohabitácia, neúplné rodiny, či zložené domácnosti.

Osobitnú pozornosť venujú vplyvom kohabitácie na dnešné manželstvo, rodinný život a dobro detí. Sumarizujú tiež výskumy o vplyve rozvodov, nevlastných rodín a neúplných rodín na deti, dospelých a širšiu spoločnosť. Cieľom tejto súhrnnej správy je zhrnúť aktuálne výskumy v oblasti rodiny do stručnej a prehľadnej podoby, a prispieť tak k lepšiemu pochopeniu významu manželstva v dnešnej spoločnosti.

Slovenský preklad knihy vydal Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku v januári 2015.
Formát: A5, počet strán: 72, cena 5 Eur + poštovné

Knihu nájdete aj v kníhkupectvách Karmelitánskeho nakladateľstva – U kapucínov na Župnom námestí v Bratislave, U sv. Ondreja na Mostovej ulici v centre Ružomberka, a v partnerskom kníhkupectve Aletea na ul. Ludvíka Svobodu na sídlisku Juh v Poprade.

Viac informácií:

http://www.hfi.sk/clanky/rodinna-politika/222-preco-na-manzelstve-zalezi

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.