Ako cenzúra pravdy deformuje novinárov

Mária Raučinová na Postoy.sk:

Satirické karikatúry redakcie Charlie Hebdo a kauza spojená so stratami na ľudských životoch jasne ukázali, že istá forma kontroly prejavu v médiách je potrebná. Hranice slušnosti totiž nemá každý rovnaké. Niekto si slobodu predstavuje bez akejkoľvek zodpovednosti za dôsledky, ktoré jeho novinárske dielo spôsobí. Agresivita v ľuďoch všeobecne narastá. Ba priam je dnes vítaná ako radikálny prejav rozhodnosti a odvahy. Bezpochyby ju v nás pestuje každodenné spravodajstvo vyťahujúce prípady násilia, ozbrojených konfliktov, osobných i politických zlyhaní. Na jednej strane si nemožno zakrývať oči pred pravdou zloby, na druhej strane  nám chýbajú vyvážene medializované príklady morálneho správania a zdržiavania sa svojich vášní. Dokonca zdržanlivosť v sexuálnej oblasti sa považuje za „prežitok“ a sexuálny rozlet (sexuálne zdravie) za naplnenie ľudských práv. Požiadavky tohto individuálneho „rozvoja osobnosti“ sú bezhraničné, celkom prerastajú prirodzenosť a pôvodný účel sexuality. Tak prečo by ľudia mali krotiť iné vášne: túžbu po peniazoch, klamstvo, baženie po moci a ovládaní druhých? Korupcia úzko súvisí aj s celkovým nastavením sexuálneho správania človeka. Bezuzdnosť v sexualite priamo podporuje iné necnosti. Aj keď neodkazujem na štúdie s priamou koreláciou, vlastná skúsenosť nám hovorí, že zosun v jednej oblasti vyvoláva stratu súdnosti aj v inej oblasti. Je teda nanajvýš prezieravé zaujímať sa o to, aká sexuálna výchova sa predkladá tejto generácii, keďže to v budúcnosti môže zapríčiniť zhoršenie javov, proti ktorým dnes ešte tak urputne bojujeme, ako napríklad korupciu. Novinárska etika hovorí, že novinársky výtvor má nielen sprostredkovať pravdu, to je len veľmi redukovaný cieľ, ale aj podporovať a vychovávať človeka k lepšiemu. Charlie Hebdo nás utvrdzuje, že cenzúra je potrebná. Napriek počiatočným chaotickým jednostranným a nekritickým postojom už dnes väčšina ľudí zastáva názor, že karikatúry v skutočnosti provokovali k odvete. Tá, samozrejme, prišla úplne v neprimeranej forme. Školácke uvažovanie by sa z toho poučilo, že treba novinárske prejavy jednoznačne cenzurovať. Môžeme však prijať takúto plošnú cenzúru? Nesnaží sa niekto takýmto šikovným spôsobom podsunúť, že sloboda vyjadrenia má byť obmedzená? Nie náhodou sa v súvislosti s referendom ozvali hlasy, že treba prorodinných fundamentalistov prinajmenšom ignorovať, zastaviť, blokovať. Objavili sa aj prirovnania s militantnými islamistami, nacistami. V jednom košiari sa ocitli tí, čo bránili základné hodnoty, s tými, ktorí rozsievajú násilie. Veľmi nebezpečné obvinenie! Najmä v čase, keď sa pracuje aj u nás na Slovensku na zákonoch proti extrémizmu. Takéto nespravodlivé označenie by si vyžadovalo súdnu dohru, pretože jedno také slovo osočenia sa už ťažko dá vziať späť.

Takže na jednej strane je potrebná zdravá sebacenzúra novinárov, na druhej strane je nemysliteľná taká cenzúra, ktorá by pod rúškom „nešírenia fundamentalizmu“ blokovala skutočnú pravdu o hodnotách, aj keď je viacerým ľuďom, ba aj samým novinárom, nepríjemná.  Nedajme sa chytiť do pasce nutnej „kontroly pravdy“.  Chaos a úplný liberalizmus akoby nás napokon falošne vháňali do spásonosnej kontroly a cenzúry. Demokratický štát nie je totiž jednoduché dostať späť k nedemokracii. Deje sa to cestou zmanipulovania občanov. Keď sa zdanlivo polarizujú názory, aby stav obyvateľstva bolo možné „utíšiť poriadkom“. Referendum médiálnych magnátov na Slovensku vystrašilo. Zľakli sa pokuty za homofóbiu, fundamentalizmus, vraj šírenie nenávisti. Uchýlili sa k cenzúre. Ale nič také z prejavov občianskych aktivistov petície za referendum nesršalo. Cenzúra bola neopodstatnená a urobila veľmi zlú službu slobode prejavu. Do tejto atmosféry boli vtiahnutí mnohí novinári, ktorí nechtiac museli poslúchať. Lebo strach o zamestnanie má veľkú silu. Ako bývalá novinárka a terajšia publicistka sa musím zastať ich práv.  Šéfovia médií, prosím, nedeformujte svedomie svojich novinárov! Cenzúra je totalitnou praktikou dúfam, že patrí do minulosti. Nemožno ju zamieňať so zrelosťou a slušnosťou.

Zdroj: http://www.postoy.sk/content/ako-cenzura-pravdy-deformuje-novinarov

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.