Stratégia ľudských práv? Ďakujeme, dozreli sme

 

Pozastavená Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv sa vracia na schválenie do vlády. Zaradená je na program rokovania vlády v stredu 18. februára. Po tisícoch protestných podpisov občanov, listov a žiadostí, stovke organizácií, ktoré sa usilovali pripomienkami cez svojich zástupcov počas rokovaní dať celoštátnej stratégii vyváženú podobu, vyšiel na poslednú chvíľu silne kontroverzný dokument zameraný na celoplošnú výchovu k rodovej rovnosti a na podporu skupinových záujmov LGBTI ľudí. Je to „úder pod pás“ takmer miliónu voličov v referende, ktorí jasne vyslovili svoj postoj, ako aj zvyšným nevoličom, ktorí svojou neúčasťou v referende dali najavo, že táto téma ich nezaujíma, nie je prioritou ich života.

Kto teda v skutočnosti polarizuje našu spoločnosť? Je nevyhnutné, aby sa v tomto čase schválil dokument, ktorý v podobnej forme vydalo iba Holandsko? Nedá mi nepoložiť otázku, či sú azda na bodoch stratégie postavené priority predsedníctva Slovenska v Rade EÚ v roku 2016?

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv je dielom ľudí, ktorí zastávajú ľudské práva iba z rodového pohľadu, pričom ho vnucujú celej spoločnosti. Oveľa znepokojujúcejšie je, že vláda, ktorá má slúžiť celému národu, chce Stratégiou „prikladať na oheň“ súčasnej situácii, ktorú sám prezident A. Kiska označil za „polarizovanú“. Hoci stratégia nepodlieha schváleniu v parlamente a nemá zákonnú podobu, nadväzovať na ňu budú ďalšie plány a úlohy finančne podporené z daní všetkých občanov. Do popredia sa už čoskoro dostane aj otázka o slobode rodičov odmietnuť vzdelávacie programy, ktoré sú v rozpore s ich svedomím, na ktorú tak nechápavo reagovali novinári. Stratégia rozhodne neprinesie pokoj tejto spoločnosti. Ľudia si ešte dobre pamätajú na totalitné spôsoby z komunistickej minulosti, aby ich vedeli porovnať a nenaletieť trendom skrývajúcim sa za „modernosť“ Európy. Napokon Európa vôbec  nie je jednoliata, podobné diskusie okolo rodovej ideológie a záujmov homosexuálov sa otvárajú alebo už priamo prebiehajú aj v okolitých štátoch.

Nech to znie akokoľvek konšpiratívne, ukazuje sa, že moc sa neodvíja od ľudí, ale od úzkych skupinových záujmov, ktorí pod rúškom nediskriminácie ovládajú väčšinu. Rozumne demokraticky zmýšľajúci občan nemôže nevidieť túto novú formu totality, ktorá uberá právo posúdiť vôbec morálnosť či nemorálnosť týchto záujmov. Celoštátna stratégia, prepáčte, pripomína dokumenty zjazdu KSČ, ktoré všetci odsúhlasili, aby nenarušili zahraničnú politiku krajiny orientovanú na ZSSR. Je Slovensko neschopné odolať ideologickému tlaku? Alebo budeme večne vo vleku odporúčaní, usmernení, upozornení a manipulatívnosti úzkych skupín? Tento dynamický čas testuje našu schopnosť slobodne myslieť a konať. Možno, že celý dvojročný proces okolo Stratégie nám dal dozrieť. A teraz nastal čas, ju definitívne odložiť.

MÁRIA RAUČINOVÁ

Petíciu proti schváleniu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv môžete podpísať tu:  http://www.peticie.com/peticia_proti_vladnej_strategii_ludskych_prav

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.