V Rajeckých Tepliciach sa konal Snem Fóra života

Na Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach sa 14. februára 2015 uskutočnil Snem Fóra života pod vedením predsedníčky občianskeho združenia Marcely Dobešovej, za prítomnosti všetkých členov predsedníctva a niekoľkých desiatok členov Fóra života (FŽ), spolupracovníkov a sympatizantov. Za nových členov FŽ boli prijaté dve právnické osoby – Kvalita života n.o. a Poradňa Alexis n.o. Počet našich členských organizácií tak stúpol na 49. Pokiaľ ide o fyzické osoby, členská základňa sa rozrástla o 10 nových členov. Dôležitým bodom programu bolo prednesenie správy Kontrolnej komisie za účtovného obdobie roka 2014, ktorá skonštatovala, že predložené účtovné výsledky sú v súlade so zákonom, evidencia spĺňa požadované náležitosti a všetky uvedené údaje korešpondujú so skutočnosťou a so stanovami občianskeho združenia Fórum života.

Účastníci snemu si ďalej vypočuli správu o činnosti za rok 2014, bilancovali výsledky jednotlivých kampaní i referenda o ochrane detí a rodiny, ktoré sa konalo 7. 2. 2015, a hovorili o dôležitých výzvach pre rok 2015, medzi ktoré okrem iného patrí potreba vyhľadávať a združovať odborníkov v rôznych oblastiach na kvalifikované presadzovanie pro-life a pro-family tém v občianskej spoločnosti a politike; podchytiť formáciu mládeže v rámci osvety a vzdelávania; podpora a rozširovanie nosných kampaní FŽ – Deň počatého dieťaťa a Sviečka za nenarodené deti; intenzívna spolupráca na príprave na II. národný pochod za život v Bratislave (20. 9. 2015); zorganizovanie medzinárodnej konferencie Vyber si život 2015 na tému „Médiá a ohrozenie ľudskej dôstojnosti“; či potreba pozorne sledovať vývoj schvaľovania Stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR a ďalších vládnych dokumentov.

Vzácnym hosťom snemu bol vladyka Milan Lach, pomocný prešovský gréckokatolícky biskup a predseda Subkomisie pre bioetiku pri KBS, ktorý hovoril o dôležitosti hlbokých motivácií pre pôsobenie v oblasti ochrany života a rodiny, aj o potrebe investovať do ľudských zdrojov v Cirkvi i na všetkých fórach, pretože práve v nich sa podľa jeho slov skrýva najväčší potenciál rozvoja. Členov a priateľov Fóra života povzbudil do ďalšej činnosti a zaželal im veľa síl a chuti angažovať sa v prospech obrany hodnôt. Po bohatej diskusii nasledovali informácie členky predsedníctva FŽ a europoslankyne Anny Záborskej o aktuálnom dianí v Európskom parlamente. Okrem iného hovorila o vytvorení pracovnej skupiny „Rodine priateľská skupina“ v rámci EP, ktorej predsedníčkou sa stala, aj o tom, že belgický europoslanec Marc Tarabella otvorene žiada ľahší prístup k potratom v celej EÚ, reprodukčné a sexuálne práva.

foto3foto1foto2

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.