Pozvánka na konferenciu „Médiá a ohrozenie ľudskej dôstojnosti“

Áno pre život n. o. a Fórum života o. z.
pozývajú na medzinárodnú konferenciu

VYBER SI ŽIVOT

pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Anny Záborskej a primátorky Rajeckých Teplíc Kataríny Hollej

20. – 21. marec 2015

Mestský úrad Rajecké Teplice

XVII. ročník konferencie bude zameraný na tému

Média a ohrozenie ľudskej dôstojnosti

Program  konferencie:

Piatok 20. marec 2015

14:30 – 16:00       Prezentácia

16:00                      Otvorenie

 • Manipulácia v komunikácii (Jozef Kováčik)
 • Ochrana pred zneužitím mládeže v kyberpriestore (Don Ilario Rolle)
 • Legislatívna ochrana pred mediálnym zneužitím detí v európskom kontexte (Anna Záborská)

19:00               Slávnostný koncert s odovzdávaním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života, vystúpia František Balun, sólista opery a klaviristka Mária Dravecká.

 Sobota 21. marec 2015

09:00             Začiatok 2.dňa

 • Závislosť od internetu medzi mladými ľudmi na Slovensku (Juraj Holdoš)
 • Dôstojnosť ženy a jej odraz v mediálnom priestore (Mária Raučinová)
 • Osobné svedectvo bývalej pornoherečky (Johanka)

12:00 – 13:00 prestávka na obed

 • Liberálna atmosféra v médiách (na príklade referendového mediálneho diskurzu) (Terézia Rončáková)
 • Vplyv lobistických ekonomických a politických skupín na média (mediokracia) (Ján Baránek)
 • Aktuálne výzvy v chápaní ľudskej dôstojnosti v západnej civilizácii (Cyril Vasiľ)
 • Konzervatívny denník – nová mediálna alternatíva (Imrich Gazda)

17:00          Záver konferencie

Konferencia je jednou z nosných sprievodných akcií Dňa počatého dieťaťa.

Záväzná prihláška

 najneskôr do 17. marca 2015

[button size=“small“ color=“blue“ style=“download“ new_window=“false“ link=“https://forumzivota.sk/wp-content/uploads/2015/02/Prihláška-2015.docx“]Stiahnuť prihlášku[/button]

 

Organizačné pokyny

 Miesto konania: Veľká zasadačka Mestského úradu, Námestie SNP 1, Rajecké Teplice, Slovenská republika. Rajecké Teplice sú situované na Strednom Slovensku 10 km od krajského mesta Žilina na ceste do Prievidze. Zo Žiliny premávajú do Rajeckých Teplíc vlaky aj autobusy.

Účastnícky poplatok:

Účastnícky poplatok:                      20,- EUR

Študenti a zdravotne postihnutí:  10,- EUR

V účastníckom poplatku sú zahrnuté:

 • Náklady na konferenciu
 • Konferenčný balíček
 • Recepcia (piatok večer)
 • Občerstvenie počas prestávok (káva, čaj, minerálka)

V prípade účasti iba na jednom z dvoch dní konferencie, výška konferenčného poplatku sa znižuje na polovicu. Túto skutočnosť je potrebné označiť pri prihlasovaní sa na konferenciu.

Poplatok je možné uhradiť poštovou poukážkou, bankovým prevodom, alebo v hotovosti pri prezentácii.

Číslo účtu:                 0422874576/0900

Variabilný symbol:   311

Do kolónky „Popis / účel platby“ je potrebné uviesť meno (fyzická osoba) alebo názov organizácie (právnická osoba)!

Prosíme účastníkov, aby sa potvrdením o úhrade účastníckeho poplatku preukázali pri registrácii.

Na konferenciu je možné na jednu prihlášku uviesť viacerých účastníkov.

Ubytovanie:

Ubytovanie nie je súčasťou účastníckeho poplatku. Ubytovanie je možné objednať si v Penzione IRIS Rajecké Teplice: http://penzioniris.sk/; tel.: +421 917 681 326

Kontakty:

Záväznú prihlášku účasti zašlite najneskôr do 17. marca 2015

Poštou na adresu:    ÁNO PRE ŽIVOT, n. o., Ul. Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

Mailom na:               apz.projekty@gtsmail.sk

Bližšie informácie na:

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.