Vyhlásenie Fóra života k 25. marcu – Dňu počatého dieťaťa

Chrániť život a ľudskú dôstojnosť

 „Dieťa je darom tomuto svetu už od momentu svojho vzniku na bunkovej úrovni. Vytvorme mu prostredie prijatia a lásky.“ To je myšlienka, ktorú Fórum života na Slovensku aktívne šíri už pätnásty rok, najmä na Deň počatého dieťaťa – 25. marca. Chceme sa zjednotiť so všetkými ľuďmi dobrej vôle, ktorí si vážia ľudský život a uznávajú ho už od počiatku. Život je základným právom človeka, bez neho by nebolo možné chrániť ani iné ľudské práva. Úroveň spoločnosti sa nehodnotí podľa ekonomickej situácie a úrovne osobného blahobytu, ale podľa toho, ako si dokáže ctiť a chrániť tých najslabších. Počaté deti sú už prítomné medzi nami, ide o to, či ich zahrnieme do života tohto sveta, alebo ich vylúčime. Dnes, keď bojujeme za práva zvierat a chránime vzácne druhy osobitnými zákonmi už v zárodku, ponúknime šancu na život aj počatým deťom. Zasaďme sa za také zákony, ktoré ich budú chrániť a ktoré zlepšia aj nepriaznivú demografickú situáciu na Slovensku. Za zákony, ktoré budú chrániť ľudskú dôstojnosť a nedovolia zaradiť život medzi tovar na predaj.

Fórum života vyzýva ľudí dobrej vôle, aby na znak úcty k životu a k ochrane počatého dieťaťa nosili v týchto dňoch bielu stužku – ako symbol života, čistoty a ochrany ľudskej dôstojnosti.

V Bratislave, 25. marca 2015

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.