Pohľad na Deň počatého dieťaťa 2015

Občianske združenie Fórum života v marci uskutočnilo už 15. ročník kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa. Jej mottom bola myšlienka: „Chránime nevyliahnuté orly, chráňme aj nenarodené deti“. Tohtoročná kampaň poukázala na nevyváženosť ochrany ľudských bytostí pred narodením v porovnaní s ochranou niektorých druhov živočíchov. Zámerom Fóra života bolo apelovať na zvýšenie ochrany nenarodených detí a rozvinutie celospoločenskej diskusie na túto tému. Do kampane sa zapojilo približne 770 dobrovoľníkov, ktorí rozdávali biele stužky a letáky na vyše 640 miestach po celom Slovensku. V osobných rozhovoroch na ulici sa intenzívne skloňovala téma ochrany ľudského života od počatia a bolo povzbudením, že otázky a podnety prichádzali od veľkého množstva mladých ľudí, ktorí sú práve vo fáze formovania osobných postojov v najzásadnejších životných oblastiach a bez preháňania sa dá povedať, že budúcnosť ďalších generácií a postoje k prirodzeným hodnotám sú v ich rukách.

V Trnave sa pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa konali vzdelávacie a tvorivé aktivity pre žiakov, zamerané na ochranu života od počatia. V ďalších slovenských mestách boli pripravené informačné stánky k tejto téme, písali ste nám o konaní rôznych sprievodných aktivít, ako boli prednášky, zhromaždenia či diskusie na akademickej pôde, kde študenti prejavili živý záujem o podstatu projektu a myšlienku ochrany života. Veľkým pozitívom bol mediálny ohlas kampane, kde sme zaznamenali najvyšší počet mediálnych partnerov, a to nielen vo vyslovene hodnotovo zameraných periodikách, ale aj v bežných občianskych médiách, ktoré majú informačný dosah na všetky vrstvy spoločnosti na regionálnej aj celoslovenskej úrovni (zoznam nájdete TU). Odborníci na problematiku médií a ľudskej dôstojnosti sa 20. – 21. marca zišli v Rajeckých Tepliciach na už 17. ročníku medzinárodnej konferencie Vyber si život, ktorej súčasťou bolo aj tradičné udeľovanie Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života v troch kategóriách – slovenská osobnosť, zahraničná osobnosť a organizácia. So záujmom sa stretli aj novinárske raňajky 27. marca v bratislavskom Gospel Café, kde žurnalisti z rôznych médií diskutovali s europoslankyňou Annou Záborskou na tému surogátne materstvo alebo „Maternica na prenájom?“. Členka vládnej Rady pre rodovú rovnosť, pracovníčka Fóra života a autorka niekoľkých publikácií k problematike rodovej teórie Mária Raučinová v Kostole sv. Štefana u kapucínov v Bratislave na pozvanie Karmelitánskeho nakladateľstva prednášala v posledný marcový piatok na tému „Gender alebo rodová ideológia?“ Kampaň ku Dňu počatého dieťaťa mala aj svoj umelecký rozmer – vyvrcholila benefičným koncertom Komorného orchestra ZOE, ktorý sa uskutočnil 25. marca v Bratislave a zúčastnilo sa na ňom približne sto ľudí.

Kampaň 2015 bola vo všeobecnosti pozitívne prijatá, mnohých ľudí zaujal vizuál so symbolmi orlích vajec a rodiny očakávajúcej dieťa. Tieto symboly boli zobrazené na vyše 114 bilbordoch v mestách a obciach na celom Slovensku, na ktorých financovanie v jednotlivých regiónoch prispeli aj priaznivci a podporovatelia Fóra života. V týchto dňoch prebieha vyhodnotenie 3. ročníka FOTO súťaže ku Dňu počatého dieťaťa v spolupráci s Karmelitánskym nakladateľstvom Bratislava, mená dvoch výhercov balíčkov zaujímavých kníh budú známe počas prvého májového týždňa. Kampaň podporili viaceré mimovládne organizácie, okrem iných Erko – HKSD, Fórum kresťanských inštitúcií, ForLife Mission, Spoločenstvo Ladislava Hanusa a Kolégium Antona Neuwirtha.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste tohtoročný 25. marec – Deň počatého dieťaťa urobili aj svojou osobnou pro-life kampaňou.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.