Putujme s Giannou B. Mollovou „za život“

Cirkev má obrovské množstvo svätcov a blahoslavených.  Ide o „ľudskú zásobáreň“ príhovorov a milostí, ktoré môže putujúca Cirkev prostredníctvom nich získavať. V tomto čase svet potrebuje osobitne silný prúd milostí.

Sme svedkami oslabenia úcty k životu, rozbitých vzťahov, vystupňovania egoizmu hľadania vlastných túžob a naplnení. Schopnosť zrieknuť sa, obetovať sa  stráca svoj zmysel. Predstava jediného života na tejto zemi vedie k úsiliu vziať si od života všetko a v plnosti pre seba.

Blížiaci sa Národný pochod za život bude prejavením radosti zo života. Tá však nemôže byť lacná a nemôže sa zaobísť bez momentov bolestivej obety seba. Svätá Gianna Beretta Mollová (1922 – 1962) je ako jedna z nás – lekárka, matka, veriaca.  Vo svojej profesii, materstve i viere však vykonala o krok viac. Obetovala vlastný život za život druhého. A tým vstúpila do večnosti.

Fórum života ponúka jej živý príklad a duchovné stretnutie s ňou formou putovania jej relikvie.

Materstvo je dnes napádané zo všetkých strán, vnucuje sa falošný pocit altruizmu prepožičaním materského lona, dieťa sa stáva terčom žiadostí a žiadostivosti namiesto milovaného daru,  identita ženy je ponižovaná zabíjaním v jej lone a muž sa stáva čoraz menej potrebným životným partnerom. Vernosť, čistota a obeta sú zosmiešňované.

Pozvime sv. Giannu, aby nám ukázala, že svätosť je možná aj v tejto  ťažkej situácii. Nech duchovne kráča „za život“ s nami, nech sa vo farnostiach udomácni jej duch radosti z obety,  nech medzi našimi rodinami zasvieti jej hrdinský príklad matky a manželky.

Modlime sa a prosme o Božie milosrdenstvo spolu so sv. Giannou.

Jednotlivé farnosti sa môžu prihlásiť do reťaze putovania relikvie sv. Gianny. Kalendár putovania nájdete na: https://docs.google.com/spreadsheets/d/127gMitpeGs-CGpZ61W7ChZ-VMUunmF-0jmRwYl4odWs/edit#gid=0..

Vyberte si termín pre vašu diecézu, ktorý by vám najlepšie vyhovoval a prihláste sa na mail anka@forumzivota.sk, alebo na t.č. 0910 842 184

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.