Prosíme o finančnú pomoc

Milý priateľ života,

aktivity a projekty Fóra života na podporu ochrany života, ľudskej dôstojnosti a rodiny sú ohrozené nedostatkom financií. Dovoľujeme si teda obrátiť sa na Vás s naliehavou prosbou o finančný príspevok, aby sme mohli fungovať a pomáhať aj naďalej.

Počas uplynulých dní sa nám potvrdilo, že občianske združenia a neziskové organizácie, najmä tie, ktoré sa venujú citlivým témam a odmietajú robiť ideologické kompromisy, sú na okraji záujmu štátnych autorít a sú prehliadané aj v rámci udeľovania rôznych grantov a sponzoringu. Fórum života, najväčšia pro-life platforma na Slovensku, združujúca 49 členských organizácií, patrí práve do kategórie združení odsúvaných na okraj. Potvrdzuje to aj fakt, že medzi dotáciami nedávno schválenými Ministerstvom zahraničných vecí v oblasti ochrany a podpory ľudských práv a slobôd sa pre naše projekty peniaze nenašli, hoci zameriavame svoju pozornosť a iniciatívu na pálčivé oblasti ľudskej dôstojnosti, práv človeka, ochrany života a rodiny, a náš hlas je počuť v občianskej spoločnosti stále viac. Na druhej strane – pre záujmové aktivity a projekty LGBTI aktivistov bolo schválených až 80.000 eur. Aj táto ignorácia nášho dlhoročného úsilia a práce, ktoré prinášajú konkrétne výsledky, nás viedla k tomu, aby sme Vás oslovili týmto listom s prosbou o finančnú pomoc, aby sme dokázali ďalej fungovať a reagovať na výzvy v našej spoločnosti.

Naše aktuálne projekty:

  • Organizácia celoslovenskej kampane „25. marec – Deň počatého dieťaťa“, ktorá prebehla vo všetkých regiónoch počas marca a apríla.
  • Spoluorganizovanie februárového referenda o rodine, aj Národného týždňa manželstva 2015.
  • Riešenie konkrétnej pomoci dievčatám, ženám a matkám s deťmi v núdzi: prostredníctvom projektu Zachráňme životy (zachranmezivoty.sk) sa nám tento rok podarilo zachrániť život 5 bábätiek; neustále v spolupráci s odborníkmi pomáhame konzultáciami v rámci Poradne Alexis (www.alexisporadna.sk), kde sme doposiaľ riešili stovky prípadov.
  • V marci sme zorganizovali medzinárodnú konferenciu Vyber si život na tému „Médiá a ohrozenie ľudskej dôstojnosti“; dve organizácie a jedného jednotlivca sme ocenili Cenou Antona Neuwirtha za ochranu života.
  • V marci a apríli sme zorganizovali novinárske raňajky na témy náhradné materstvo a riešenie násilia na ženách a domáceho násilia v súvislosti s Istanbulským dohovorom. Túto sériu stretnutí sme spustili v rámci projektu osvety medzi novinármi v oblasti pro-life a pro-family.
  • Rozvíjame sieť vzdelávacích aktivít formou prednášok a diskusií na slovenských školách a v rôznych komunitách, prednášame na seminároch a podujatiach. Od začiatku roka 2015 do konca mája sme vyškolili už viac ako 870 ľudí z radov učiteľov, študentov a ďalších skupín.
  • Počas letných mesiacov sa chystáme robiť pro-life osvetu na viacerých mládežníckych podujatiach vrátane festivalov.
  • Veľké finančné investície si vyžaduje príprava a tlač informačných, propagačných a vzdelávacích materiálov o zodpovednom partnerstve a rodičovstve, prenatálnom vývine, rizikách antikoncepcie, prirodzených metódach regulácie počatia, popotratovom syndróme atď.
  • Spolupracujeme na organizácii Národného pochodu za život, ktorý sa chystá v septembri v Bratislave.
  • Príprava novembrovej kampane Sviečka za nenarodené deti, zameraná na osvetu v oblasti ochrany života od počatia.

Okrem všetkých spomenutých projektov, kampaní a aktivít stále viac cítime potrebu angažovať sa v oblasti legislatívy a prevencie prostredníctvom fundovaných odborníkov, ktorých námahu a čas je potrebné zaplatiť. Za nami i pred nami sú mesiace aktívnej práce, ktorú nie je možné vykonávať bez Vašej pomoci.

Obraciame sa na Vás s naliehavou prosbou o pomoc pri riešení našej finančnej krízy peňažným príspevkom, aby sme mohli aj naďalej pomáhať.

Naše číslo účtu: SK6109000000000422874576

Viac informácií o možnostiach pravidelnej i jednorazovej podpory nájdete tu: https://forumzivota.sk/podporte-nas/

Prosíme, pomôžte nám pomáhať. Ďakujeme.

FZlogo

Tím Fóra života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.