Letné pro-life tábory Fóra života

Fórum života aj toto leto pripravuje dva pro-life tábory pre deti a dospievajúcich, v rámci ktorých ponúka formáciu v duchu prirodzených hodnôt, ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a podpory rodiny. „Témy sú vážne a dôležité, ale ponúkneme ich zábavnou a príťažlivou formou, aby účastníci nemali pocit, že sú v škole, ale naopak – vo veľmi slobodnom a príjemnom prostredí, kde sa im budú venovať pracovníci Fóra života a naši spolupracovníci a dobrovoľníci,“ vysvetľuje Anna Siekelová, koordinátorka pre výchovu a vzdelávanie.

Prvý tábor je určený pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl a bude prebiehať dennou formou s témou „Po stopách sv. Gianny“. Deti budú spoznávať sväticu, ktorá obetovala svoj život, aby sa mohla narodiť jej dcéra. „Príbeh sv. Gianny Beretty Mollovej ich bude učiť láske a vďake za život,“ hovorí Anna Siekelová. Tábor sa bude konať vo farnosti Hontianske Trsťany v dňoch 27. – 31. júla 2015.

Druhý tábor je určený pre tínedžerov. Bude sa konať v Pastoračnom centre v Podkriváni v dňoch 9.- 14. augusta 2015 a bude „formačne-oddychový“. Cieľom je priblížiť mladým krásu života a dôležitosť ochrany života ako veľkého daru. Vychovávať aj takýmto spôsobom novú generáciu, ktorá bude chrániť život od jeho počatia až po prirodzenú smrť a už teraz v tomto veku sa pripravovať na budúce manželstvo a rodičovstvo.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.