Škola patrí deťom

V októbri spúšťame projekt „Škola patrí deťom“

Škola patrí deťom fullFórum života o. z. spúšťa v októbri projekt „ŠKOLA PATRÍ DEŤOM“ – upozornenie riaditeľov škôl na riziká rodovej výchovy.

V rámci projektu bude riaditeľom stredných, základných a materských škôl na Slovensku (spolu 6.206 škôl) zaslaný list s odbornými informáciami o rizikách zavádzania rodového scitlivovania detí počas vyučovacieho procesu spolu s prílohou, DVD – dokumentárnym filmom „Vymývanie mozgov“ od nórskeho režiséra Haralda Eiu, ktorý získal v roku 2010 ocenenie Fritt Ord Honorary Award. Cieľom dokumentárneho filmu je poskytnutie odborných názorov popredných svetových vedcov k nevedeckým základom sociologickej rodovej teórie.

Spolu s DVD bude riaditeľom zaslané aj stanovisko Slovenskej vedeckej obce k otázkam vplyvu rodového scitlivovania detí na ich duševný vývoj pod názvom „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“ (ďalej aj „Výzva“). Výzva bola zverejnená a publikovaná v roku 2014 pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Výzvu podpísalo viac ako 340 popredných slovenských profesorov, lekárov a odborníkov (www.rodovescitlivovanie.sk).

Fórum života v rámci projektu pošle riaditeľom škôl aj publikovanú brožúrku „GENDER: ABSURDNOSTI, KTORÉ NÁS NENECHAJÚ NA POKOJI“ – s prehľadom aktuálnych káuz doma a v zahraničí súvisiacich s diskriminačným zavadzaním rodovej agendy do škôl a ďalších inštitúcií.

Projekt „ŠKOLA PATRÍ DEŤOM“ vznikol s cieľom poskytnúť riaditeľom škôl k tejto citlivej téme relevantné poznatky z odbornej a vedeckej obce, aby vedeli správne reagovať a chrániť deti pred zavádzaním metód rodového scitlivovania do vzdelávacieho procesu.

Cieľom projektu „ŠKOLA PATRÍ DEŤOM“ je podať pravdivý obraz o rizikách súvisiacich s rodovou ideológiou a ich vplyvu na duševný vývoj detí. Veríme, že škola nie je miestom sociologických experimentov na nevinných deťoch. Škola má pomáhať rodičom pri zodpovednej výchove a vzdelávaní a nie deti deformovať. Škola patrí deťom a nie rodovým ideológom!

Ing. RNDr. Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života

Prof. Eva Grey, za Odborné stanovisko k „rodovému scitlivovaniu“ detí

Kontaktná adresa: skola@forumzivota.sk

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.