Darujte nám percentá z vašich daní za rok 2015

Fórum života o. z. si aj tento rok dovoľuje požiadať vás o darovanie 2 % z vašich daní. Možno práve vaša čiastka z dane pomôže doslova zachrániť ľudský život, ako tomu bolo v desiatkach prípadov doteraz narodených bábätiek, ktorých mamy pôvodne uvažovali o potrate. Pôsobiť v najväčšej pro-life platforme na Slovensku je nesmierne inšpirujúce, a každý z nás denne prekračuje hranice obyčajnej práce, dávajúc do projektov kus svojho najosobnejšieho „ja“.  Snažíme sa úctu k životu šíriť na všetkých úrovniach, aby rešpekt voči človeku a jeho dôstojnosti nebol v našej spoločnosti iba okrajovou záležitosťou. Všetky tieto aktivity si okrem osobného nasadenia vyžadujú aj nemalé finančné zázemie a svojimi % z daní nám ho pomáhate budovať.  

Prostriedky z vašich percent z daní použijeme na:

1. zastrešenie projektov konkrétnej odbornej pomoci ženám a matkám v núdzi, fungovanie e-mailovej poradne v oblasti bioetiky a prirodzených metód plánovania rodičovstva;
2. vzdelávacie kampane a prácu s verejnou mienkou: 25. marec – Deň počatého dieťaťa, Sviečka za nenarodené deti, medzinárodná konferencia Vyber si život, školenia učiteľov a vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl, účasť na letných festivaloch, organizovanie pro-life táborov, tlač propagačných a osvetových materiálov, realizáciu odborných prednášok na témy súvisiace s ochranou života a rodiny, organizovanie verejných diskusií na „horúce“ spoločenské témy súvisiace s pro-life a pro-family otázkami;
3. koordináciu pracovných skupín, ktoré sa angažujú v oblasti tvorby legislatívy;
4. spoluorganizovanie kampaní Národný týždeň manželstva, Deň rodiny a pod.

fz_2 percenta

Ako venovať 2% z daní pre Fórum života?

Údaje o prijímateľovi, ktoré vpíšete do príslušného tlačiva (zamestnanec, právnická osoba, fyzická osoba samostatne si podávajúca daň.priznanie)

Obchodné meno alebo názov:  Fórum života
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bratislava, 811 08, Heydukova 14
Právna forma: Občianske združenie
Identif. číslo prijímateľa/SID:   318 158 39

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

 1. Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Za prijímateľa Vašich 2/3% si zvolíte Fórum života :o)
 5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi (Fóre života – sú uvedené vyššie) napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 7. (Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016)
 8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (alebo tak urobí zamestnávateľ), adresu nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
 9. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti! Toto na požiadanie vystavíme našim dobrovoľníkom – ozvite sa na kancelaria@forumzivota.sk
 10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2016:

 1. Vyberte si jedného prijímateľa (Fórum života :), ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.
 2. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali (radi ho vystavíme našim dobrovoľníkom – ozvite sa na kancelaria@forumzivota.sk)
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o prijímateľovi, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie.
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2016) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska, adresu nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti! Toto na požiadanie vystavíme našim dobrovoľníkom – ozvite sa na kancelaria@forumzivota.sk
 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup krokov na poukázanie 1 % (2 %) pre právnické osoby v roku 2016:

 1. Vyberte si prijímateľa Vašich percent z daní (Fórum života :o). Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby– časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť o prijímateľovi – Fóre života, nájdete vyššie.
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 1. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov NOVINKA od roku 2016.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla, adresu nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

2-percenta-fz

ĎAKUJEME!

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.