Archív značiek: 2%

  • Finančná správa informuje: Lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 je do 31. októbra 2020. Keďže tento deň pripadne na sobotu, daňové priznanie je daňovník povinný podať najneskôr do 2. novembra 2020. V tejto lehote je daňovník povinný aj zaplatiť vypočítanú daň z príjmov.  My dopĺňame:  2... [read more]
  • Fórum života o. z. si aj tento rok dovoľuje požiadať vás o darovanie 2 % z vašich daní. Možno práve vaša čiastka z dane pomôže doslova zachrániť ľudský život, ako tomu bolo v desiatkach prípadov doteraz narodených bábätiek, ktorých mamy pôvodne uvažovali o potrate. Pôsobiť v najväčšej pro-life platf... [read more]
  • Asignácia 2% je v súčasnosti jediným systémovým mechanizmom podpory tretieho sektora. Značnú časť príjmov neziskových organizácií, občianskych združení ale aj miest a obcí tvoria 2% právnických osôb. Vďaka nim bolo za uplynulých 10 rokov realizovaných množstvo projektov v celkovej sume 300 mil. Eur,... [read more]
  • Občianske združenie Fórum života sa aj tento rok poteší, ak mu darujete 2 % z vašich daní. Prečo darovať 2% práve Fóru života? Možno práve vaša čiastka z dane pomôže doslova zachrániť ľudský život, ako tomu bolo v desiatkach prípadoch doteraz narodených nádherných bábätiek, ktorých mamy pôvodne ... [read more]
  • Ľudia a firmy na Slovensku už viac ako 10 rokov každoročne podporujú verejno-prospešné účely prostredníctvom 2% dane. Dnes je to celospoločensky akceptovaný mechanizmus: väčšina fyzických, ako aj právnických osôb má možnosť, pokiaľ platí dane, poukázať určitý podiel zo zaplatenej dane štátu na verej... [read more]