Tretí sektor chce ukázať, že Pomáhať Spolu má zmysel

Asignácia 2% je v súčasnosti jediným systémovým mechanizmom podpory tretieho sektora. Značnú časť príjmov neziskových organizácií, občianskych združení ale aj miest a obcí tvoria 2% právnických osôb. Vďaka nim bolo za uplynulých 10 rokov realizovaných množstvo projektov v celkovej sume 300 mil. Eur, ktoré zlepšili život ľudí na celom Slovensku. A keďže tento jediný mechanizmus podpory je ohrozený, zástupcovia tretieho sektora sa spojili, aby ukázali, že Pomáhať Spolu má zmysel.

Iniciátorom kampane Pomáhame Spolu je Komora mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre MNO. Jej cieľom je priblížiť širokej verejnosti konkrétne výsledky projektov a aktivít podporených z asignácie firiem. Možnosť právnických osôb darovať 2% z daní na dobročinné účely sa rokmi osvedčila a stala sa pre neziskové organizácie kľúčovým zdrojom financovania mnohých verejno-prospešných projektov,“ hovorí Marcel Zajac, predseda komory mimovládnych neziskových organizácií. „Vážime si, že vláda aj parlament už desaťročie touto unikátnou formou podporujú nenahraditeľné miesto tretieho sektora v našej spoločnosti. Aj preto s obavami sledujeme postupné znižovanie podielu darovanej dane firiem, ktorý má budúci rok klesnúť na 1%.

30 miliónov eur ročne robí zo Slovenska lepšie miesto pre život

2% asignácie právnických osôb tvoria dôležitú časť finančnej podpory tretieho sektora. Pre mnohé neziskové organizácie predstavujú až polovicu z ich celkových príjmov. Vďaka 30 miliónom eur z asignácie dane ročne tu funguje pomoc chorým alebo znevýhodneným ľuďom, seniorom, deťom, rozvíja sa vzdelávanie a kultúra, skrášľuje sa naše okolie či chráni príroda. Neziskové organizácie postupne rozvíjajú i iné formy financovania, najmä individuálne či firemné darcovstvo. No asignácia je akýmsi základom, existenčnou istotou, na ktorej môžu stavať. Nerúcajme základy,“ hovorí Pavel Hrica, programový riaditeľ Nadácie Pontis.

Podpora verejného sektora

Prostriedky z asignácie od právnických osôb nepomáhajú len občianskym združeniam, ale tiež jednotlivcom, cirkevným organizáciám a v podobnom objeme tiež stovkám verejných inštitúcií zriadených štátom alebo samosprávami. „Školy, škôlky, nemocnice či domovy sociálnych služieb a pod. získali v roku 2014 od firemných nadácií dary vo výške 2,7 mil. eur, čo predstavuje takmer 40% celkového objemu, s ktorým firemné nadácie v minulom roku disponovali. Verejný sektor je významným príjemcom prostriedkov z daňovej asignácie firiem, o tie sa ale musí uchádzať v otvorených grantových súťažiach spolu so subjektmi neziskového sektora. Obom sa v nich darí približne pol na pol,“ hovorí Fedor Blaščák, filozof a občiansky aktivista.

Nahláste netransparentné zaobchádzanie s 2%

Súčasťou  kampane Pomáhame Spolu je aj webstránka, na ktorej môžu ľudia či organizácie nahlásiť netransparentné nakladanie s príjmami z 2%. „ Je aj v našom záujme, aby sa s príjmami z asignácie 2% zaobchádzalo čo najtransparentnejšie. Preto sme sami vytvorili nástroj kontroly, ktorého cieľom je zbierať a následne aj riešiť podnety týkajúce sa netransparentného nakladania s 2%. Vieme, že takéto veci sa dejú, a preto sa im chceme venovať,“ hovorí  Soňa Lexmanová, výkonná riaditeľka Fóra donorov a členka Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre MNO. Stačí ak navštívite stránku www.pomahamespolu.sk a v sekcii Vaše podnety zanecháte odkaz.

Medzi zástupcami tretieho sektora a Ministerstvom financií SR aktuálne prebiehajú rokovania. Cieľom iniciátorov kampane Pomáhame Spolu a jej podporovateľov je dospieť ku vzájomnej dohode, ktorá stabilizuje fungujúci asignačný mechanizmus a  prispeje tak k udržateľnosti verejnoprospešných projektov. „Aktuálny vývoj rokovaní naznačuje, že spejeme k vzájomnej dohode o budúcnosti asignácie z dane právnických osôb,“ dodal Marcel Zajac, predseda komory mimovládnych neziskových organizácií.

2% pre Fórum života

O 2% z dane sa uchádza aj občianske združenie Fórum života, pre ktoré sú tieto príspevky kľúčovým zdrojom financovania aktivít a projektov na podporu ochrany života, rodiny a ľudskej dôstojnosti. Chráňte hodnoty spolu s nami! Viac informácií nájdete TU.

nožičky

ĎAKUJEME!

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.