Archív značiek: MVO

  • Asignácia 2% je v súčasnosti jediným systémovým mechanizmom podpory tretieho sektora. Značnú časť príjmov neziskových organizácií, občianskych združení ale aj miest a obcí tvoria 2% právnických osôb. Vďaka nim bolo za uplynulých 10 rokov realizovaných množstvo projektov v celkovej sume 300 mil. Eur,... [read more]
  • Milí priatelia života,už sme Vás viackrát informovali o tom, že vláda sa stotožnila s úlohou ešte  z roku 2011 a chce vytvoriť Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v SR. Na starosti to má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Plán bol taký, že ju chceli schváliť už... [read more]
  • 69 mimovládnych organizácií sa podpísalo v júli tohto roku pod list adresovaný premiérovi SR Robertovi Ficovi, aby vláda prehodnotila celý proces tvorby Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Túto stratégiu dala vláda vypracovať Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a... [read more]