Archív značiek: tretí sektor

  • Asignácia 2% je v súčasnosti jediným systémovým mechanizmom podpory tretieho sektora. Značnú časť príjmov neziskových organizácií, občianskych združení ale aj miest a obcí tvoria 2% právnických osôb. Vďaka nim bolo za uplynulých 10 rokov realizovaných množstvo projektov v celkovej sume 300 mil. Eur,... [read more]