„Všetko najlepšie k tvojim počatinám!“ bude znieť takmer na 40 miestach Slovenska

Fórum života o. z. v spolupráci so študentským tímom ForLife mission bratislavského UPeCe a ďalšími partnermi – tento rok prostredníctvom obdarovania okoloidúcich koláčikom či inou dobrotou a blahoželania k sviatku ich počatín – aj tento rok organizuje celoslovenskú kampaň 25. marec – Deň počatého dieťaťa.

Tohtoročný koncept je inšpirovaný pro-life iniciatívou študentov bratislavského Univerzitného pastoračného centra, ktorí takúto oslavu „počatín“ v minulom roku zorganizovali pre takmer 2000 študentov so všetkým, čo k tomu patrí – s punčom, muffinmi, koncertom, divadlom a dobrou náladou. Nechýbali informácie o tom, ako pomáhať nečakane tehotným študentkám a matkám v núdzi, ani osveta v otázkach ochrany každého, aj nenarodeného ľudského života. Až vtedy, keď objavíme hodnotu vlastného života, dokážeme dostatočne oceniť aj hodnotu života druhých. Práve preto chceme oslavovať „počatiny“, aby si každý z nás uvedomil, aký dôležitý bol tento moment v našom živote Cez túto optiku môžeme začať vnímať život každého počatého dieťaťa,“ vysvetľuje jedna z koordinátoriek kampane Mária Froncová a dodáva: Budeme radi, ak sa nejaká skupinka alebo spoločenstvo rozhodne napiecť dobroty, uvariť punč alebo dobrý čaj, a zorganizovať malú oslavu života vo svojom prostredí, osloviť okoloidúcich a obdarovať ich nielen koláčikom, ale aj zmienkou o hodnotách.“ Cieľom tejto oslavy, ktorá sa v nasledujúcich dňoch bude konať na desiatkach miest po celom Slovensku, je pozitívnym spôsobom podnietiť úctu k nenarodenému životu predovšetkým u mladých ľudí.

Vzhľadom na to, že dátum, keď si pripomíname Deň počatého dieťaťa, pripadol v roku 2016 na Veľký piatok, oslavné aktivity k sviatku sa presúvajú na Nedeľu Božieho milosrdenstva alebo iný ľubovoľný deň po Veľkej noci. Téma kampane „Všetko najlepšie k tvojim počatinám!“ je zároveň pozvaním pre všetkých obyvateľov Slovenska, aby si uvedomili, že aj ich život sa začal počatím a tento deň je rovnako dôležitý ako deň, kedy sa narodili. „Už dlhé roky pozývame ľudí, aby sa stali hlasom tých, ktorí ho ešte nemajú. Šírime úctu ku každému nenarodenému dieťaťu a touto cestou sa snažíme mobilizovať spoločnosť nielen k tomu, aby si uvedomila vzácnosť každého počatého ľudského života, ale aj ku konkrétnym riešeniam v rámci prevencie, to znamená k pomoci tehotným ženám, dievčatám a matkám v zložitej životnej situácii,“ vysvetľuje manažér projektu Martin Gazdík. Myšlienku úcty ku každému životu je možné podporiť nosením bielej stužky – symbolu kampane – v období od 25. marca do 15. apríla, ale aj počas celého roka.

Viac informácií o kampani nájdete na internetových stránkach www.25marec.sk www.forumzivota.sk.

Kontakt pre médiá: Tomáš Kováčik, výkonný riaditeľ Fóra života – kovacik@forumzivota.sk

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.