Podpíšte hromadnú pripomienku k návrhu Národného programu prevencie HIV/AIDS

Milí priatelia a podporovatelia života,
 
Fórum života pripravilo pripomienky k návrhu Národného programu prevencie HIV/AIDS, ktoré predkladá Ministerstvo zdravotníctva SR.Je potrebné, aby sa návrh pozmenil smerom k pozitívnejšiemu textu a mohol tak plniť úlohu v našej spoločnosti. Na ministerstve sú viacerí kresťania, potrebujú však našu podporu a silnejší hlas verejnosti, aby mohli presadiť dobré veci oproti silnému ideologickému lobingu. Chceme stabilné a verné partnerské (manželské) vzťahy, nie kondómy.
 
Prosíme, pridajte svoj hlas a podpíšte hromadnú pripomienku tak, aby Fórum života bolo prizvané k rokovaniam a aby jeho (Vaše) pripomienky boli vzaté do úvahy.Záleží nám na tom, aby spoločnosť i naše deti boli vychovávané k stabilným vzťahom a k zodpovednému sexuálnemu správaniu vrátane partnerskej vernosti.
 
Potrebujeme čo najviac podpisov. Dňa 9. 6. 2017 do 12.00 ich musíme odovzdať.
Podpíšte, prosím hromadnú pripomienku na:
 
 
A ŠÍRTE ĎALEJ!!!
 
Ďakujeme Vám.
 
Marcela Dobešová, Fórum života
Mária Raučinová, Fórum života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.