Pripravili sme pro-life tábory

Aj počas tohto leta Fórum života zorganizovalo dva letné tábory zamerané na hodnoty a formáciu v oblasti ochrany života od počatia. Prvým táborom bol teenegerský pro-life tábor „Odkiaľ som?“, ktorý sa konal 9.7 – 15.7.2017 v obci Chrenovec Brusno. Na tábore sa zúčastnilo 27 detí vo veku 12 – 17 rokov a 6 animátorov. Pre deti bol pripravený pestrý program počas celého týždňa na témy: Rodina z ktorej pochádzam, Cirkev, Kamaráti, Sociálne siete a Rodina, do ktorej chcem patriť. Animátori a dobrovoľníci z našich radov sa usilovali deťom ukázať spôsob, ako správne žiť vzťahy v prostredí v ktorom sa nachádzajú a dobre sa pripraviť sa na svoje životné povolanie.  (Foto TU)

Druhým táborom bol denný pro-life tábor „Odkiaľ som II:?“, ktorý sa konal v čase od 31.7. – 4.8.2017 v obci Hontianske Trsťany. Na tábor sa prihlásilo 64 detí vo veku 5 – 17 rokov a 10 animátorov. Každodenná formácia mala deťom priblížiť históriu obce, jej zvyky a tradície, ktoré boli doplnené zaujímavými a náučnými aktivitami. Každý deň deti spoznávali istú časť obce. Jeden deň deti spali na fare, kedy bolo pre celú obec pripravené letné kino a nočná hra. Cieľom tábora bolo priblížiť deťom záujem o spoznávanie histórie a pomôcť im uvedomiť si, že pred nami tu žili naši predkovia, ktorí nám zanechali aj duchovné bohatstvo, z ktorého môžeme čerpať a správnym spôsobom ho ďalej rozvíjať. (Foto TU)

 

Autor: Kristína Siekelová

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.