Akcia život: V Rakúsku narástol počet žien, ktoré sa radia v tehotenstve

Záujem o poradenstvo v tehotenstve je podľa rakúskeho združenia „Aktion Leben“ (pozn. prekl. „Akcia život“) naďalej veľmi veľký. Vyše 1000 žien – o desatinu viac než v roku 2016 – prišlo v roku 2017 do poradní zariadení združenia na osobný rozhovor, ešte viac sa ich ohlásilo telefonicky či prostredníctvom emailu, informovala v pondelok generálna tajomníčka združenia Martina Kronthalerová. Organizácia má „limitované kapacity“ spolupracovníčok, a tak dúfa, že sa „čoskoro presadí vyhlásenie spolkovej vlády týkajúce sa poradenstva v tehotenstve,“ povedala Kronthalerová.

Podľa minuloročnej bilancie združenia „Aktion Leben“ bolo v rámci poradenstva zrealizovaných 2626 osobných rozhovorov pre 1020 klientok, ako aj 2901 telefonických rozhovorov a bolo zodpovedaných 280 emailov. Z uvedenej bilancie tiež vyplýva, že 1260-krát šlo o otázky zo sociálno-právnej oblasti a o otázky týkajúce sa rodinných dávok, a v rámci nich šlo často o prídavky na starostlivosť o dieťa, 620-krát šlo o psycho-sociálne konflikty a krízy. Materiálna a finančná núdza sa riešila v 710 prípadoch, združenie robilo 400-krát materiálnu zbierku a poskytovalo finančnú pomoc na preklenovacie obdobie, ako aj mnoho poukazov na plienky drogériového reťazca „DM“.

„Každá žena má mať právo na to, aby jej bolo poskytnuté kvalitné sprevádzanie v citlivom období tehotenstva a počas prvého obdobia so svojím bábätkom, najmä ak sa vyskytnú ťažkosti,“ vyzvala Kronthalerová. To, že je tu veľa čo zlepšovať, sa ukazuje v situácii klientok „Aktion Leben“: Zväčša sú vystavené „veľkej záťaži“, často pochádzajú z prostredia migrantov, nemajú potvrdenie povolenia na pobyt alebo im chýba prístup k vzdelaniu či majú slabý príjem. Okrem toho je väčšina matiek už od začiatku odkázaná vychovávať dieťa sama alebo ju partner opustil kvôli tehotenstvu a preto žiali.

Zo spätnej väzby klientok vyplýva, že bolo pre nich silnou oporou poradenstvo v tehotenstve, ktoré im dávalo oporu, istotu a úľavu, povedala generálna tajomníčka. Mnohé klientky sa neskôr vrátili, aby sa poďakovali za pomoc a silu, ktorú zakúšali v tehotenskom poradenstve, či už z pohľadu psychologického, sociálno-právneho alebo z celkom praktickej stránky. Často to boli vety, ako: „Mohla som sa oveľa lepšie pripraviť na to, že budem mamou“ či „Keď som mala starosti, vedela som: Nechaj to tak a potom v poradni o tom hovor“.

„Aktion Leben“ ponúka profesionálne dôverné a bezplatné poradenstvo s otvoreným výsledkom a sprevádza ženy a ich partnerov počas tehotenstva až po druhý deň po pôrode dieťaťa. Charitatívne združenie nie je nábožensky či politicky podmienené, je financované prevažne zo súkromných zbierok a okrem toho disponuje pozíciou podporného rodinného poradenstva. V rámci spolkových krajín fungujú samostatné združenia „Aktion Leben“, ktoré s národnou organizáciou obsahovo i organizačne úzko spolupracujú. Bližšie informácie sú k dispozícii i na webovej stránke www.aktionleben.at.
Zdroj: TK KBS

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.