333 organizácií z 9 krajín žiada Radu Európy, aby odstránila rodovú ideológiu z Istanbulského dohovoru

333 organizácií z 9 členských štátov Rady Európy žiada Radu Európy, aby odstránila rodovú ideológiu z Istanbulského dohovoru a umožnila výhrady voči ideologickým častiam Istanbulského dohovoru. Zo Slovenska sa pod túto výzvu predstaviteľom Rady Európy pánovi Andersovi Samuelsenovi, pani Bridget O’Loughlinovej a pánovi Thorbjørnovi Jaglandovi podpísalo až 35 organizácií. Uvedená výzva je reakciou na vyjadrenie pani Bridget O’Loughlinovej, ktorým podľa vlastného vyjadrenia chcela objasniť mylné predstavy týkajúce sa Istanbulského dohovoru.

Signatári upozorňujú, že jej vysvetlenie odporuje explicitne textu Istanbulského dohovoru a tiež, že jej vysvetlenie je v priamom rozpore s vyjadreniami iných autorít EÚ. Preto navrhujú, aby Rada Európy iniciovala revíziu Istanbulského dohovoru, ktorou sa z Dohovoru odstráni koncept „rodu“ a všetky s ním súvisiace pojmy a zároveň umožnila, aby štáty mohli mať voči ideologickým častiam Istanbulského dohovoru výhrady.

Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z. uviedol: „Obhajcovia Istanbulského dohovoru tvrdia, že ich cieľom nie je šíriť gender ideológiu, ale výhradne bojovať proti násiliu na ženách. Navrhujeme teda, aby sa ideologické časti vypustili a zostali len také ustanovenia, ktoré sú naozaj zamerané na boj proti násiliu. Ak Rada Európy tejto našej výzve vyhovie, bude to dôkaz, že skutočným cieľom dohovoru je naozaj boj proti násiliu a nič iné.“

„Vítame, že sa zjednotilo toľko organizácií, platforiem a spoločností naprieč európskymi štátmi, ktoré reagovali na kontroverznosť Istanbulského dohovoru. Je to dôkaz, aké nejednoznačné interpretácie tento dokument spôsobuje, aké zmätky a neporozumenia vyvoláva a akú nedôveru k nemu prechovávajú mnohé organizácie, ktoré sa v praxi venujú pomoci ženám a rodinám v núdzi. Ak máme riešiť násilie v spoločnosti, potrebné je pozrieť sa na jeho koreň, ktorý spočíva v nedostatočnej úcte k človeku a k životu, či už ide o muža alebo o ženu. A venovať viac energie vzájomnému porozumeniu a spolupráci medzi mužmi a ženami,“ doplnila Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života a členka Výboru pre rodovú rovnosť.

Anton Chromík, predseda Aliancie za rodinu, uzavrel: „Podpísali sme tento list, lebo Istanbulský dohovor nepomáha obetiam týrania, ale stal sa nástrojom ideologickej vojny. Podpísaný Istanbulský dohovor je ako nabitá zbraň pri hlave a preto žiadame, aby Slovensko vzalo svoj podpis späť pod Istanbulským dohovorom. Až potom, ako Rada Európy dostane zdravý rozum a pristúpi k zmenám, ktoré odstránia z Dohovoru rodovú ideológiu a nanucovanie tzv. nestereotypných rodových rolí našim deťom v školách, môžeme zvážiť opätovne jeho podpísanie. Do toho času niet inej logickej cesty ako je vzatie podpisu späť. Ak Slovensko použije zdravý rozum, možno sa ho nebudú báť použiť aj ďalšie krajiny. Najhlúpejšej ideológii v dejinách predsa neobetujeme naše deti.“

List_výkonná tajomníčka Istanbulského dohovoru

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.