Púť k sv. Gianne – našej priateľke v nebi

V Rajeckých Tepliciach vyvrcholila cez víkend 29. – 29. apríla 2018 dvojdňová púť k svätej Gianne Berettovej Mollovej. Ide o taliansku lekárku, ktorá obetovala svoj život z lásky k svojmu nenarodenému dieťaťu. Na Slovensku ju poznáme najmä ako patrónku a ochrankyňu života a rodiny. Najmä rodiny putujú každý rok do Rajeckých Teplíc, kde sa nachádza kaplnka svätej Gianny s jej relikviami. Za patrónku si ju vybral aj domov pre osamelé tehotné ženy a matky s deťmi v krízových životných situáciách, ktorý prevádzkuje nezisková organizácia Áno pre život. „Tým, že je našou patrónkou, tak vlastne my si ju chceme uctiť. Naozaj ju aj prosíme za osudy našich klientiek, ale aj za naše rodiny,“ hovorí riaditeľka neziskovky Zuzana Dobešová.

Podľa predsedníčky Fóra života Marcely Dobešovej je však svätá Gianna aj vďaka púťam súčasťou duchovného života mnohých rodín: „Nie je to tá púť, na ktorú by chodilo veľmi veľa ľudí, ale kto tu príde, každý odchádza s takou bázňou, s pokojom v duši, že máme priateľku v nebi.“ Farár v Rajeckých Tepliciach Dalibor Mišura aj na príklade malého Alfieho Evansa, ktorý zomrel práve počas uplynulého víkendu vo Veľkej Británii po rozhodnutí súdov odpojiť ho od prístrojov, pripomenul dôležitosť témy ochrany života. Sobotnú svätú omšu celebroval páter Ondrej Sabo z rehole Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie. V príhovore zdôraznil, že zo svätej Gianny žiari radosť zo života, z čoho by sme si mali zobrať príklad. V rámci púte boli požehnané aj mamičky v požehnanom stave, veriaci si mohli uctiť aj relikvie svätej Gianny a napokon vystúpil spevácky zbor svätého Ladislava z Rajca.

Talianska lekárka Gianna B. Mollová bola v roku 2004 vyhlásená za svätú. Svoj život obetovala z lásky k svojmu nenarodenému dieťaťu. Je príkladom dnešnej doby vo svojej zbožnosti, v poslaní manželky, matky, lekárky i aktívnej členky katolíckej cirkvi. Na Slovensku ju poznáme ako patrónku a ochrankyňu života a rodiny. V roku 2005 bola v kostole Božského Srdca Ježišovho v Rajeckých Tepliciach posvätená kaplnka, v ktorej sa nachádzajú jej relikvie. Od roku 2006, pri príležitosti ukončenia jej pozemského života, sa tu konajú púte. V roku 2011 po prvý krát na Slovensko zavítala jej dcéra Gianna Emanuela, ktorej svätá matka darovala život. Sv. Gianna B. Mollová je patrónkou domova pre osamelé tehotné ženy a matky s deťmi v núdzi, ktorý prevádzkuje nezisková organizácia Áno pre život od roku 1998 a tento rok oslavuje 20. výročie založenia.

Zdroj: Rádio Lumen, APŽ

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.