15. máj je Dňom rodiny – podporte vyhlásenie pri tejto príležitosti

Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny, ktorý si pripomíname 15. mája, sa už 8 rokov konajú vo viacerých mestách a obciach na Slovensku Dni rodiny. Hlavným mottom tohtoročných osláv je “Stojíme pri sebe”. Oslavy Dňa rodiny boli doplnené medzinárodnou konferenciou o pro-rodinnej a proti-rodinnej politike, ktorej výstupom bolo vyhlásenie určené politickým predstaviteľom. Vyhlásenie má priniesť konkrétne zmeny na pomoc rodinám v oblastiach ako bývanie, zladenie pracovného a rodinného života alebo zníženie daňového zaťaženia rodín.

Deň rodiny sa na Slovensku slávi od roku 2009, kedy sa v Bratislave konal prvý celoslovenský Deň rodiny. Ďalšie roky prevzali organizáciu podujatí organizácie a aktívni jednotlivci v mnohých mestách a obciach po celom Slovensku. Tento rok sa Deň rodiny koná v šiestich krajských mestách: Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Košice, Banská Bystrica, vo viacerých bratislavských mestských častiach a tiež v desiatkach ďalších miest po celom Slovensku. Motto “Stojíme pri sebe” je vyjadrením spolupatričnosti, medzigeneračnej solidarity a vzájomnej pomoci v rodine. Keď členovia rodiny stoja pri sebe v dobrom i zlom a vzájomne si pomáhajú, riešia tak sami aj množstvo spoločenských problémov.

Tohtoročnou novinkou bola medzinárodná konferencia o pro-rodinnej a proti-rodinnej politike v strednej Európe. Hlavným organizátorom konferencie bola Slovenská spoločnosť pre rodinu v spolupráci s Fórom kresťanských organizácií (FKI), CitizenGO Slovensko. Konferenciu, ktorá sa konala 11. mája v Bratislave, podporili aj Fórum života a Nadácia Antona Tunegu. Bola zavŕšená vyhlásením, ktoré je adresované najvyšším ústavným činiteľom. Podporilo ho doteraz viac ako 11-tisíc ľudí.

Predstavitelia Slovenskej spoločnosti pre rodinu, ako hlavní organizátori konferencie a iniciátori vyhlásenia pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny ocenili, že Slovenská republika spolu s krajinami Vyšehradskej štvorky deklarovala, že podporuje “posilňovanie rodín, pretože rodina je kľúčom k riešeniu demografických problémov”. Podľa prorodinných organizácií, posilniť rodinu znamená dať jej v duchu subsidiarity čo najväčšiu autonómiu a odstraňovať zbytočné prekážky, ktoré jej bránia zariadiť si slobodne vlastné záležitosti. Preto navrhujú prvé kroky ako upriamiť pozornosť na podporu rodín – zabezpečiť kvalifikovaný odhad dopadov zákonov na rodinu pri ich  predkladaní zákonov, monitorovať a vyhodnocovať ekonomické náklady na dieťa, zásadným spôsobom znížiť odvodové a daňové zaťazenie rodín podľa počtu detí a tiež sprístupniť bývanie rodinám formou nájomných a sociálnych bytov.

Vyhlásenie ku Dňu rodiny 2018 je dostupné tu: http://citizengo.org/sk/fm/161448-Vyhlasenie-ku-Dnu-rodiny-2018

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.