Svätá Margita Antiochijská zostáva s nami…

Románsko-gotický kostolík v Kopčanoch na lúke a celý okolitý kraj dýcha krásou jednoduchosti.  Práve takou bola i sv. Margita Antiochijská, panna a mučenica, patrónka žien v núdzi, matiek a rodičiek. Podľa legendy Margita u kresťanskej pestúnky vyrastala vo voľnej prírode a spolu s krásou tela rástla i krása jej duše. Kopčany dokonale symbolizujú túto dávnu tradíciu i čistotu srdca. Na tomto mieste sa v piatok 20. júla konala jedna zo zastávok púte s relikviami svätice na ceste z Olomouca do Marcheggu. Na organizácii sa podieľalo i Fórum života, ktoré prijalo sväticu za svoju patrónku, keďže ústrednou témou ochrany života je i pomoc ženám v núdzi.

Lúka pred kostolíkom sa rýchlo zapĺňala autami i bicyklami, na priestranstve už stáli lavičky i stánky s trochou tieňa. Bohoslužba sa konala pod holým nebom v staroslovienčine, čo ešte viac sprítomňovalo historickosť a posvätnosť miesta. Viedol ju bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák. Ako sám poznamenal, pri výzve „hore srdcia“, si uvedomil, že nad ním nie je kupola kostola, ale samé nebo. V homílii aktualizoval význam sv. Margity pre dnešok, keď je žena napádaná z mnohých strán a pokúšaná „drakom“, a ponúkajú sa jej riešenia nehodné jej dôstojnosti. Príhovory sv. Margity aj za slovenské ženy a celú spoločnosť sú osobitne cenné. Na liturgii sa zúčastnili mnohí gréckokatolícki kňazi, domáci premonštráti z Holíča, iniciátor púte marcheggský farník Petr Skácel s manželkou, ako aj kňaz poverený Olomouckým arcibiskupstvom sprievodom relikvie.

Na záver liturgie sa konala úcta k relikviám, pri ktorej mohol každý pútnik odovzdať svoje súkromné ťažkosti a prosiť sväticu o príhovor. Ovzdušie sa zaplnilo úprimnosťou jednotlivých úmyslov. Po krátkom pohostení gulášom „od sv. Margity“ program pokračoval v réžii Fóra života. Pán Skácel na začiatku sprítomnil myšlienku púte a potom zazneli krátke príhovory o atribútoch sv. Margity a ich symbolike pre dnešok (drak – symbol pokušenia moci a bohatstva; hrebeň – mučiarsky nástroj – možnosť zneužitia krásy ženy; kríž ako obeta ženy i nástroj nádeje). Predsedníčka FŽ Marcela Dobešová spomenula súčasnú kultúru namierenú proti životu a ťažkosti spojené s advokáciou za život. Fórum života je čoraz viac za to napádané a stavané do pozície extrémizmu. Svedectvá o konkrétnej pomoci ženám predniesli Mária Demeterová (projekt Zachráňme životy) a Petra Badániová (Poradňa Alexis). Pre obe je patrónka žien v núdzi jedinečnou duchovnou pomocníčkou v ich práci. Interaktívny stánok pre deti s množstvom kreatívnych nápadov o živote sv. Margity vhodne dopĺňal tému púte. Odchádzali sme všetci zjednotení duchom sv. Margity, v odhodlaní šíriť myšlienku ochrany života.
Fotografie z akcie: https://grkatba.sk/foto-put-k-sv-margite-v-kopcanoch/

Autor textu: Mária Raučinová

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.