World Youth Alliance Europe otvára na Slovensku miestnu skupinu

V dňoch 16. až 21. júla 2018 usporiadali v Bratislave certifikovaný tréningový program (CTP) európsky riaditeľ partnerstva Hrvoje Vargić a nadchádzajúca riaditeľka WYA pre juhovýchodnú Európu Kristina Samardžić. Na všetkých piatich dňoch školenia sa zúčastnilo 14 účastníkov s cieľom otvoriť novú miestnu skupinu na Slovensku.

Účastníci sa zúčastnili sedmich kapitol CTP (Zakladateľská história WYA, Ľudská dôstojnosť, Kultúra, Solidarita, Dejiny myšlienok, Medzinárodné právo a ľudské práva) a získali základné vedomosti o vízii a poslaní WYA, pracovných zásadách a definícii komunity priateľov.

S cieľom lepšie porozumieť vízii a cieľom WYA účastníci absolvovali aj ďalšie workshopy: WYA Advokácia v Európe, workshop FEMM a HDC, Surogátne materstvo a workshopy o medzinárodnom práve s príkladmi zo sexuálneho a reprodukčného zdravia. Odprezentované boli aj ďalšie možnosti pre vznikajúcu miestnu skupinu a pre jej činnosť sa pripravili prvé plány.

Napriek náročným textom a intenzívnemu harmonogramu sme radi, že všetci účastníci podstúpili finálnu certifikáciu začiatkom augusta. Všetci účastníci boli veľmi motivovaní pracovať a rozširovať misiu a víziu WYA a podniknúť potrebné kroky na otvorenie novej miestnej skupiny na Slovensku.

Kristina Samardžićová, nadchádzajúca riaditeľka WYA pre juhovýchodnú Európu, pre ktorú to bol prvý medzinárodný CTP tréning, ktorý organizovala, uviedla: „Po 4 rokoch dobrovoľníctva vo WYA mi to opäť dokázalo, čo je vo WYA tak silné a odlišné, čo stále privádza nových členov do našej WYA komunity. “
Tešíme sa na všetky nové úspechy našich členov na Slovensku!

Zdroj: https://www.wya.net/press-release/wya-europe-holds-ctp-training-opens-chapter-in-slovakia/

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.