Témou konferencie v Trnave „Nová charta zdravotníckych pracovníkov – výzva pre ochranu života“

Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, pozýva na vedecko-odbornú konferenciu Ochrana života XVII. pod názvom „Nová charta zdravotníckych pracovníkov – výzva pre ochranu života“. Podujatie sa koná pod záštitou poslankyne EP MUDr. Anny Záborskej a rektora Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD.

Dátum a miesto konania: 5. november 2018, Aula Pázmaneum, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Univerzitné nám. č. 1, Trnava

Tematické okruhy prednášok:

  • Nová charta zdravotníckych pracovníkov – výzva pre slovenské zdravotníctvo
  • Nová charta zdravotníckych pracovníkov a vyučovací proces na vysokých školách
  • Rôzne

Bližšie informácie a prihlasovanie:

Telefón: +421 (0) 335 939 495

Mobil: +421 904 205 989

e-mail: kristina.grendova@truni.sk

pozvánka Ochrana života

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.