Štartuje kampaň Sviečka za nenarodené deti 2018

Hlavnou myšlienkou kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorou hlavný organizátor Fórum života a mnohé farnosti, spoločenstvá a školy každoročne žijú počas októbra a novembra, je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých, ktorú slávime 2. novembra, so spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri potrate. Kampaň, ktorej šestnásty ročník štartuje počas prvých októbrových dní, má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický. „Spomienka na zomrelé nenarodené deti, modlitby za ich rodiny, aj za to, aby sa atmosféra v našej občianskej spoločnosti naklonila viac v prospech života a jeho ochrany od počatia – v tom spočíva duchovná dimenzia Sviečky za nenarodených. Všetci by sme si mali uvedomovať krehkosť ľudskej existencie a byť solidárni s tými najbezbrannejšími,“ hovorí Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života n. f.

Ako zdôrazňuje hlavná koordinátorka kampane Anna Siekelová, tohtoročná Sviečka za nenarodené deti sa sústreďuje nielen na spomienku na deti, ktoré prišli o život pri umelom potrate: „Je medzi nami mnoho rodín poznačených tým, že prišli o vytúžené dieťatko pri spontánnom potrate, a hoci mnohokrát ide o ľudí, ktorí zveria svoju bolesť Bohu a usilujú sa s ňou vysporiadať v kresťanskom duchu, sú to situácie, s ktorými sa vyrovnávajú veľmi dlho a komplikovane. Aj im je venovaný projekt Sviečka za nenarodené deti.“ Súčasťou tohtoročnej kampane budú aj Večery milosrdenstva v piatich slovenských mestách (Prešov, Košice, Žilina, Partizánske, Levice). Fórum života organizuje tieto chválové koncerty spojené s modlitbami v spolupráci s miestnymi farnosťami a skupinami F6 a Lámačské chvály.

Na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom, aj v oknách obydlí, sa 2. novembra rozhoria symbolické sviece. „Ide o vyjadrenie solidarity a tichú spomienku na zomrelé nenarodené deti, ktorá má aj zásadný praktický rozmer pomoci,“ vysvetľuje Anna Siekelová. V rámci verejnej zbierky spojenej s predajom symbolických sviečok s logom kampane sa zbierajú finančné prostriedky, ktoré umožnia celoročnú realizáciu projektov a aktivít zameraných na ochranu ľudského života a jeho dôstojnosti, predovšetkým v oblasti konkrétnej pomoci tehotným ženám a matkám s deťmi v krízových situáciách, vzdelávacích a osvetových aktivít, poradenských služieb, či profesionalizácie pro-life odborníkov. Viac ako 500 farností, spoločenstiev a škôl po celom slovensku pomáha aj tento rok organizovať Sviečku za nenarodené deti na miestnej úrovni vo forme predaja sklenených (4 eurá) a plastových (1 euro) sviečok a šírenia myšlienok o potrebe chrániť život od počatia.

Verejnú zbierku môžete okrem kúpy symbolických sviečok vo vašej farnosti, spoločenstve alebo škole podporiť aj priamym príspevkom na účet neinvestičného fondu SK2509000000005033357295 a od 20. októbra 2018 aj prostredníctvom poslania darcovskej sms-ky s textom DMS SVIECKA na číslo 877. Odoslanie tejto správy cez ktoréhokoľvek mobilného operátora (O2, Orange, Telekom) je spoplatnené sumou 2 eurá. Ak chcete prispieť k dobrej veci aj inak ako finančne, existuje niekoľko spôsobov, podrobnosti nájdete TU.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí kampaň Sviečka za nenarodené deti tento rok urobíte svojím osobným projektom 🙂

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.