Čo robiť, ak sa vám neujde sviečka

Vyzerá to tak, že tento rok sa do celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti zapojil zatiaľ najvyšší počet farností, spoločenstiev, škôl, ale aj jednotlivcov, čomu sa veľmi tešíme a ďakujeme. Mnohí z vás si zaobstarali sklenenú alebo plastovú symbolickú sviečku s logom kampane, aby ju zapálili v rámci spomienky na deti, ktoré zomreli skôr, ako sa stihli narodiť, a aby v modlitbe mysleli na rodiny týchto detí a prosili za zmenu zmýšľania všetkých, ktorí ľudský život nepovažujú za hodný ochrany od počatia. „Kúpou takejto sviečky nielen vyjadrujete svoj osobný postoj k potrebe chrániť človeka a jeho dôstojnosť v najkrehkejšej fáze jeho existencie, ale zároveň prispievate na to, aby sa toto úsilie pretavilo do praxe,“ uvádza koordinátorka kampane Anna Siekelová.

Vďaka peniazom vyzbieraným v rámci verejnej zbierky je možné robiť konkrétne a účinné kroky v pro-life oblasti: riešiť vzdelávacie a osvetové projekty, zvyšovať profesionalizáciu pracovníkov a dobrovoľníkov, poskytovať odborné poradenstvo a zasahovať v prospech života na legislatívnej a sociálnej úrovni, a v neposlednom rade pomáhať tehotným ženám a matkám s deťmi v krízových situáciách.

Kampaň Sviečka za nenarodené deti vrcholí symbolicky 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, ale potrvá v priebehu celého mesiaca november, kedy Fórum života v spolupráci s Radou KBS pre rodinu organizuje šesť Večerov milosrdenstva. Ozýva sa nám viacero z vás, ktorí zatiaľ Sviečku za nenarodené deti vo svojom blízkom okolí nemáte a napriek tomu sa chcete zapojiť a pomôcť dobrej veci. Cez objednávku symbolických sviečok to už tento rok nestihnete (v tejto súvislosti nás môžete kontaktovať ohľadne budúcoročnej kampane) ale v rámci verejnej zbierky môžete projekty ochrany života finančne podporiť niektorým z týchto spôsobov:

1) Prostredníctvom priameho príspevku na účet v Slovenskej sporiteľni SK25 0900 0000 0050 3335 7295. Využiť môžete aj QR kód, po ktorého naskenovaní je možné darovať peniaze cez mobilnú aplikáciu banky:

2) Cez niekoľko klikov na portáli darujme.sk

3) Poslaním darcovskej SMS v tvare DMS SVIECKA v hodnote 2 eurá na číslo 877 (pozor, táto možnosť je k dispozícii až od 1. novembra 2018 do 30. septembra 2019)

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.