Aj tento rok potrebujeme Vaše 2 %. Použijeme ich na naše projekty konkrétnej pomoci a kritického myslenia

Každoročne v období február-marec-apríl je pre nás dôležité povedať, že potrebujeme práve Vaše 2 % z podielu zaplatenej dane. Ich darovaním prispievate na také veci, ktoré sú možno na prvý pohľad neviditeľné, no bez nich by projekty konkrétnej pomoci neboli možné.

V projekte Zachráňme životy sme v roku 2018 pomáhali každý mesiac priemerne 16-tim ženám. Počet partnerských organizácií, ktoré sa zapojili do projektu, stúpol na 36. Narodilo sa 18 bábätiek. Projekt Zachráňme životy dokážeme podporovať vďaka Vašej pomoci.

V roku 2018 sme rozšírili konkrétnu pomoc aj do regiónu, ktorý je štatisticky najviac postihnutý rozvodmi a potratmi. Sú to Levice a ich okolie a práve tu začalo pomáhať Kontaktno-informačné centrum Femina. Aj jej činnosť môžeme financovať vďaka Vašim 2 % z podielu zaplatenej dane.

Uvedomujeme si, že jednou z ciest, ako zmeniť vnímanie spoločnosti, je kvalitné vzdelanie. Aj preto sme začali realizovať debaty so stredoškolskými študentmi. Projekt sa volá Tlakový hrniec a študentov učíme kriticky myslieť; vedieme ich k utvoreniu vlastného názoru a jeho obhajobe. Aj vďaka Vašim 2 % sme v roku 2018 mohli debatovať s viac ako 1700 študentmi.

V roku 2019 očakávame pokračovanie trendu v náraste počtu žien, ktorým pomáhame. Narastá záujem aj o náš vzdelávací projekt Tlakový hrniec – za prvé dva mesiace tohto roku sme debatovali s 300 študentmi.  Veríme, že sa nám podarí aj naďalej udržiavať našu ponuku tak, aby bola dostupná pre všetkých. Na to budeme potrebovať aj Vašu pomoc, preto Vás týmto prosíme, aby ste nám  poukázali 2 % z podielu zaplatenej dane.  Ak ste počas roka 2018 pracovali ako dobrovoľník pre akúkoľvek organizáciu, máte zmluvu o dobrovoľníctve a potvrdený výkaz darovaných dobrovoľníckych hodín práce, môžete venovať až 3 %.

Ďakujeme, že nás podporujete. Vašu pomoc si veľmi vážime a vďaka nej máme silu i prostriedky pokračovať v našej činnosti ďalej.

Vyhlásenie po poukázaní 2 % z podielu zaplatenej dane

Potvrdenie o zaplatení dane

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.