Shenan Bouquet absolvoval na Slovensku pracovnú cestu

V dňoch 3. – 6. marca 2019 navštívil na pracovnej ceste Slovensko predseda medzinárodnej organizácie Human Life International Shenan Bouquet.

Shenan Bouquet pochádza zo štátu Louisiana v USA. Tento rímskokatolícky kňaz bol dlhé roky aktívny v charitatívnych projektoch pomáhajúcim chorým, starým a chudobným ľuďom.  Je predsedom medzinárodnej organizácie Human Life International pracujúcej v oblasti ochrany života. Doteraz navštívil viac ako 80 krajín celého sveta. Náplňou jeho ciest sú rozhovory, prednášky a debaty na rôzne témy: od dôstojnosti ľudskej osoby, cez povahu manželstva až po sociálnu spravodlivosť a morálnu teológiu.

Na Slovensko prišiel po druhýkrát. Shenan Bouquet navštívil slovenské semináre v Prešove, Košiciach, Bratislave, Nitre a Badíne. So seminaristami hovoril o dôležitosti kňaza v duchovnom zápase za život a o radikálnosti evanjelia života v radikalizujúcej sa spoločnosti.

Stretol sa aj so zamestnancami Fóra života, hovoril s nimi o spôsobe, akým v HLI vzdelávajú ľudí aktívnych v ochrane života.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.