Etika je kľúčom k budúcnosti

Raz som dostala ponuku prihlásiť sa ako dobrovoľníčka do skupiny zdravých pacientov na skúšanie novo zavádzaného lieku. Na začiatku hospitalizácie som absolvovala základné vyšetrenia a zostala som v sledovaní príslušných parametrov sedem dní. Samozrejme, zarobila som si za to nejaké peniaze, ktoré sa mi v čase začínajúceho manželského života veľmi zišli. Bolo to slobodné rozhodnutie s minimálnym rizikom, keďže som sa cítila dlhodobo zdravá a odolná.

Dnes na tieto záležitosti pozerám trochu ináč. Niektoré nemocničné zariadenia sa pravidelne zapájajú do veľkých multicentrických liekových štúdií. Hoci skúšané preparáty prebehli experimentálnymi skúškami na zvieratách, predsa len pri klinických štúdiách na človeku očakávané reakcie môžu byť nevyspytateľné a aj pomerne individuálne. Pochopiteľne, ide o prepracované postupy, dobre kontrolované, pričom každý klient vopred podpisuje informovaný súhlas. A práve o to ide. Je tento súhlas skutočne slobodný?

Sami máme skúsenosť, akým spôsobom sa dnes podpisujú informované súhlasy u lekárov, na vyšetreniach či v iných oblastiach života. Pri dnešnom tempe sa to deje narýchlo s ultra stručným vysvetlením, prípadne úplne bez, lebo veď ďalší čakajú… Často je text písaný odborným právnickým jazykom, ťažko pochopiteľným aj ľuďom s vysokoškolským vzdelaním. A napokon, veď nemusíme to podpísať. Následky si však znášame. Sloboda je teda obmedzená strachom, časovým tlakom a nevôľou pracovníkov, pre ktorých ide len o administratívnu záležitosť. Dôkladné zváženie, rozhovor a poradenstvo často chýba.

Existujú napríklad prípady nedodržania zákonnej 48-hodinovej lehoty informovaného súhlasu pred vykonaním potratu vrátane poctivého vysvetlenia podstaty a následkov interrupčnej procedúry. Žena koná spontánne pod tlakom nechceného tehotenstva a lekár sa tvári až príliš nezúčastnene. Preto v súvislosti s komercializáciou zdravotníctva narastá potreba etických vedomostí a ochrany práv pacienta. Týka sa to aj zaradenia pacientov s diagnózou do liekových štúdií, osobitne zraniteľných onkologických pacientov. Je nevyhnutné sledovať etickú stránku procesu a chrániť integritu každého človeka, i toho, ktorý má zrátané dni života.

Členovia etických komisií majú za úlohu práve to: nestranne, bez osobných záujmov, posúdiť vhodnosť štúdie s ohľadom na ľudskú dôstojnosť a slobodu rozhodnutia. Ako špecialisti sú v prvom rade zástancami slabých, až potom obdivovateľmi vedy a nových metód. Etika sa tak v trhovom systéme života stáva nielen kľúčom k súčasnosti,  ale ešte väčšmi k budúcnosti.

Mária Raučinová (text vyšiel v Regionpresse, 14.12. 2018)

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.