Preložili sme ďalšie video Laury Klassen o eugenike

(Bratislava, 30. marec 3019) – Preložili sme ďalšie skvelé video od CHOICE42, aby ste si ho mohli pozrieť aj so slovenskými titulkami. Laura Klassen z kanadskej organizácie CHOICE42 ho publikovala ku Svetovému dňu Downovho syndrómu – 21. marec. Reflektuje problém genetických testov pred narodením a najmä kľúčový filozofický prístup k potratom detí s Downovým syndrómom, ktorým je – EUGENIKA.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.