Interaktívny stánok v Marianke

(Bratislava, 28. máj 2019) – „Chcela by som vyzdvihnúť dve veci: živý záujem a aktívne zapájanie sa detí do katechézy na tému Mária, nositeľka života. Väčšie deti vrátane chlapcov presne vedeli, o čom je reč. Bolo vidieť, že o téme s nimi debatujú aj rodičia. Mimoriadne pôsobivá bola reakcia jednej maminy, ktorá zobrala do rúk model bábätka v štrnástom týždni a povedala otcovi a ostatným deťom, aby sa pozreli, že takéto je teraz ich dieťatko…“ hovorí naša kolegyňa Mária Demeterová o Púti detí v Marianke (pri Bratislave) v sobotu 25. mája. Spolu s kolegyňami Máriou Raučinovou, Annou Siekelovou a dobrovoľníčkami Patríciou a Klárou sa v stánku Fóra života stretli s približne 400 deťmi. Predstavili im 3-D modely prenatálneho vývinu, edukatívnu hru Neviditeľný človek, krátku katechézu aj malý darček vo forme semienka na zasadenie, ktoré si deti odniesli domov. Odchádzali s odkazom: Staraj sa o život.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.