Vyslali sme mladých na „Emerging Leaders Conference“ v Bruseli

(Bratislava, 15. júla 2019) V dňoch od 8. do 11. júla 2019 sa piati členovia delegácie zo Slovenska zúčastnili na „Emerging Leaders Conference“ v Bruseli organizovanej Svetovou Alianciou Mladých. Okrem slovenskej delegácie sa na konferencii zúčastnili aj mladí z iných európskych krajín, napríklad z Poľska, Českej republiky, Rakúska, Portugalska, či Španielska. Témou tohto ročníka bolo „Stretni nový Európsky parlament“, keďže len krátko predtým sa konali celoeurópske voľby a ešte stále prebiehal intenzívny proces obsadzovania politických postov.
Súčasťou konferencie bola aj „cocktail party“ na zastupiteľstve Taiwanu pri Európskej únii a Belgicku. Zúčastnil sa na nej slovenský veľvyslanec Peter Kormúth, ktorý sa stretol aj s členmi slovenskej delegácie.
V rámci konferencie sa účastníci oboznámili s fungovaním Európskych inštitúcií a diskutovali s osobami, ktoré v nich pracujú. Dva dni strávili priamo v Európskom parlamente a mali možnosť bližšie spoznať nielen jeho fungovanie, ale tiež zblízka si pozrieť priestory, v ktorých pracujú
europoslanci a ostatní pracovníci. Členovia slovenskej delegácie mali možnosť stretnúť sa a zotrvať v neformálnom rozhovore s Janou Zuščinovou, asistentkou bývalého europoslanca Miroslava Mikolášika, ktorá končí svoje pôsobenie v Európskom parlamente. Diskutovali s ňou o ľudskej dôstojnosti a bioetických témach.

Andrej Ralbovský zo slovenskej pobočky Svetovej aliancie mladých, ktorý sa na konferencii zúčastnil ako člen slovenskej delegácie povedal: 

„Bola to výborná príležitosť stretnúť mladých ľudí z rôznych krajín Európy, ako aj nahliadnuť do fungovania európskych inštitúcií a pozrieť si ich priestory. Vďaka tejto konferencii som mal tiež možnosť vidieť pozoruhodne kozmopolitný charakter Bruselu a na vlastné oči sa presvedčiť o všadeprítomnom multikulturalizme v tomto meste. Odniesol som si z nej mnohé dojmy a zážitky, na ktoré budem spomínať aj po návrate na Slovensko.“

Tomáš Mičko, ďalší z členov slovenskej delegácie ho doplnil:

„Konferencia v Bruseli bola pre mňa ako študenta medzinárodných financií veľmi obohacujúca. Mohol som byť priamo v dejisku všetkých veľkých politických rozhodnutí a viac sa oboznámiť s procesmi, ktoré v EÚ parlamente prebiehajú. Výbornou skúsenosťou boli taktiež panelové diskusie, kde sme sa mohli pýtať priamo vybraných europoslancov na témy, ktorých sú nositeľmi. Organizácia 60 člennej skupiny bola predstaviteľmi WYA EUROPE zvládnutá na výbornú. Čo by som ale vyzdvihol najviac, je to ako sa organizátorom podarilo vytvoriť ducha solidarity a priateľstva medzi všetkými zúčastnenými naprieč zástupcami z viacerých krajín a kútov Európy. Som presvedčený, že presne takéto akcie, kde si mladý človek môže na vlastnej koži zažiť atmosféru EÚ inštitúcií, pomáhajú ku kritickému mysleniu, resp. zamedzeniu šírenia dezinformácií, čo v konečnom dôsledku vedie k budovaniu spoločnej solidarity a ľudskej dôstojnosti naprieč celou EÚ.“

Na konferencii za zúčastnil aj Stanislav Jánoš, ktorý k tomu uviedol: 

„Účasť na konferencii bola pre mňa skutočne veľkým obohatením. Vážim sa najmä stretnutia s mladými ľuďmi takmer z celej Európy ale taktiež aj zaujímavé diskusie a prednášky s viacerými europoslancami. V neposlednom rade som mohol spoznať aspoň niektoré krásy Belgicka a okrem hlavného mesta Brusel sme navštívili aj Bruggy a prístavné mesto Ostende pri Severnom mori. Z konferencie som odchádzal povzbudený a motivovaný k tomu, aby som sa nebál zaujímať sa o dianie v Europarlamentu a v Európskej únií ako takej, pretože sa to dotýka aj mňa.“

A s týmto súhlasí tiež Lenka Koristeková, keď hovorí: 

„Vďaka konferencii ELC 2019 som sa dozvedela veľa o fungovaní Európskeho parlamentu a tiež mala možnosť rozprávať sa so zástupkyňou europoslanca. Avšak najviac si cením zdieľanie pohľadov na ľudskú dôstojnosť v rámci našej internacionálnej skupiny z dvanástich krajín.“

Účastníci sa zhodli, že konferencia bola pre nich veľmi prínosná a už teraz sa tešia na ďalší ročník, o ktorom dúfajú, že bude pre nich rovnako užitočný a obohacujúci.
Konferencia bola financovaná z prostriedkov Európskej únie v rámci programu pre mladých Erazmus+.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.