Do Týždňa dobrovoľníctva sa opäť zapája aj Fórum života

(Bratislava, 11. september 2019) – Aj v tomto roku sa v týždni od 16. do 22. septembra 2019 občianske združenie Fórum života zapája do Týždňa dobrovoľníctva. V spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom vo svojich priestoroch privíta takmer 40 dobrovoľníkov, ktorí sa prihlásili do dobrovoľníckej činnosti.

Ich hlavnou aktivitou bude pripraviť na predaj sviečky, ktoré budú ďalší dobrovoľníci predávať počas trvania kampane Sviečka za nenarodené deti (19.10.- 3.11.2019). Lepenie etikiet a balenie sviečok čaká na dobrovoľníkov okrem Bratislavy aj v ďalších mestách – v Banskej Bystrici, Nitre či Hontianskych Trsťanoch. Spolu sa do aktivít zapojí vo všetkých mestách približne 100 dobrovoľníkov.

„Dobrovoľníci nám veľmi pomôžu s prvotnou fázou kampane. Týždeň dobrovoľníctva vo Fóre života považujeme zároveň za výbornú príležitosť, pri ktorej môžu pri fyzicky nenáročnej aktivite nadviazať nové kontakty. Je to priestor aj pre nich na debatu, možno aj o téme ochrany života. Záleží nám na tom, aby sa naši dobrovoľníci u nás cítili dobre a aby čas strávený jednoduchou a manuálnou činnosťou bol pre nich zmysluplný,“ hovorí kooordinátorka kampane Lucia Mihoková.

Fórum života počas nadchádzajúceho týždňa privíta vo svojich priestoroch na Heydukovej 14 v Bratislave takmer 40 dobrovoľníkov. Väčšina z nich príde z veľkých firiem – zo Slovenskej sporiteľne a zo spoločnosti Dell. V Banskej Bystrici to budú klienti útulku – Domu sv. Vincenta, zriadeného Slovenským misijným hnutím a zamestnanci spoločnosti O2.  Do aktivity sa zapojili aj študenti Gymnázia Jána  Papánka na Vazovovej ulici  v Bratislave a Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici, Základná škola  Narnia a Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa  v Banskej Bystrici.  Veľa bude aj jednotlivcov, ktorí zareagovali na ponuku Fóra života zapojiť sa.

„Tešíme sa na tento týždeň,“ hovorí Lucia Mihoková. „Celá kampaň Sviečka za nenarodené deti stojí na dobrovoľníkoch a sme radi, že práve Týždňom dobrovoľníctva začíname jej realizačnú fázu. Dobrovoľníci sú pre nás veľkou pomocou. Minulý rok sme ich počas podujatia privítali viac ako 40, dokonca mnohí boli aj zahraniční dobrovoľníci. Venovali nám celkovo 94 hodín práce a pripravili 13 800 sviečok. Veríme, že tento rok tie čísla budú ešte vyššie.“

____________________________________________________________________

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.