Doplnenie k textu Denníka N

(Bratislava, 12. september 2019) – Za Fórum života sa v texte Ľudia podporili partnerstvá aj pre LGBTI ľudí, pomohla aj otázka v prieskume vyjadrila jeho predsedníčka Marcela Dobešová. Pre doplnenie textu prinášame úplné znenie otázok od redaktorky Denníka N a odpovedí, ktoré sme za Fórum života odoslali a ktoré sa do textu nedostali. 

OTÁZKY A ODPOVEDE

Inakosť si v posledných rokoch dáva v prieskumoch merať najmä otázku, v ktorej sa ľudí pýta na životné partnerstvá a nie na registrované partnerstvá. Sociológ Andrej Findor, ktorý Inakosti pomáha s otázkou, hovorí, že pýtať sa na registrované partnerstvá v súčasnosti nie je fér a nič nám to nepovie, pretože dnes sa LGBTI organizácie ani politické strany nesnažia presadiť registrované partnerstvá pre LGB ľudí, ale práve životné partnerstvá, do ktorých by mohli vstúpiť ako páry v zložení muž+žena, tak aj muž+muž a žena+žena. Čo hovoríte na túto výhradu?

Toto vidím zásadný problém životných štýlov a ideológie, v ktorých sa nikdy nenájde prienik. Jeden životný štýl oddeľuje sex od lásky a plodenia, potom je jedno, v akej kombinácii je životné partnerstvo. Dvaja muži alebo dve ženy nikdy nemôžu mať spolu dieťa. Muž nedokáže oplodniť muža a žena nedokáže oplodniť ženu. A na druhej strane je štýl životného partnerstva medzi mužom a ženou, v ktorom táto prirodzená reprodukcia je.

Posun od používania pojmu registrovaného partnera k pojmu „životný“ partner môže priniesť len ďalší zmätok a podprahový odkaz, že aj partneri rovnakého pohlavia môžu dať život tak, ako partneri rôzneho pohlavia. Ale nemôžu, oni si môžu len nárokovať život niekoho iného.

Práve pri presadzovaní nových ľudských práv strácame slobodu v mene slobody. Tieto dve názorové skupiny by mali žiť vedľa seba a nevnucovať si cez legislatívu svoju ideológiu.   

Iniciatíva Inakosť sa ďalej vo svojich otázkach snaží vyhnúť slovu „homosexuáli“, pretože podľa nich zbytočne sexualizuje celú tému, a preto namiesto toho používajú pojem „páry rovnakého pohlavia“. Vy zasa v otázke spomínate „pohlavnú náklonnosť“, čo je pojem používaný najmä v konzervatívnych kruhoch.

Súhlasíte s tým, že organizácie si otázky a slová v prieskumoch prispôsobujú aj podľa toho, či dúfajú vo vyššiu alebo v nižšiu podporu pre práva LGBTI ľudí?

Otázky Fóra života sme sa snažili postaviť tak, aby im rozumel každý. Dokonca ich od roku 2007 používame rovnaké, aby sme mohli reálne zhodnotiť, kde sa nachádzame.

Zároveň si uvedomujeme, že existuje riziko významového posunu vo verejnom diskurze niektorých termínov, ako je napr. manželstvo verzus partnerstvo, rodová rovnosť, diskriminácia a ľudská dôstojnosť. Slová, ktoré sa verejne dlhodobo používajú, sa nám dostanú pod kožu a časom prestaneme uvažovať, či reálne pomenúvajú vec. 

A posledná otázka: Ako tvoríte otázky do prieskumov? Zadáte si ju a agentúra ju nameria, alebo agentúre dovolíte otázku upravovať?

Pri spracovaní otázok spolupracujeme so sociológom, pomáha nám správne naformulovať naše otázky. Tie potom poskytneme agentúre. Výber vzorky je jej úlohou, tam my nezasahujeme. 

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.