Zapáľte už dnes virtuálnu Sviečku za nenarodené deti

(Bratislava, 22. október 2019) – Fórum života aj túto jeseň organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Zapojení dobrovoľníci v mestách a obciach po celom Slovensku ponúkajú sviečky. Ich kúpou podporíte projekty, ktoré Fórum života realizuje.  Sviečky si môžete kúpiť do 2. novembra 2019 v kostoloch, pastoračných a rodinných centrách a na ďalších miestach. 

PREČO TO ROBÍME?

Svetlo sviece je symbol. Každoročne ju zapaľujeme na pamiatku tých, ktorí nás opustili. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných 15 274 potratov. Štatistiky ďalej uvádzajú tieto skutočnosti: v roku 2018 bolo vykonaných 7 350 umelých potratov a 7924 žien prežilo v minulom roku spontánne alebo zamĺknuté potraty, vrátane mimomaternicových tehotenstiev.

Každoročne si v čase Pamiatky zosnulých (2. november) pripomíname aj tieto životy a myslíme na ženy, ktorých sa to týka.

NOVINKY V KAMPANI SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI

  • Kampaň dostala nový web – www.sviecka.forumzivota.sk.
  • Každý z vás má možnosť zapáliť VIRTUÁLNU SVIEČKU. Je ekologická, dostupná všade na Slovensku, inovatívna, nesfúkne ju žiadny vietor a hlavne – jej zapálením darujete peniaze, ktoré budú pomáhať. Vyskúšajte to!  Darujte pár eur a zapáľte sviečku na krásnej mape Slovenska kdekoľvek, kde chcete. Napríklad aj v rodnej obci Vašej mamy alebo na mieste, ktoré má pre Vás zvláštny význam. 
  • Bezprostredne po zrealizovaní Vášho finančného daru sa na zvolenom mieste rozhorí plamienok. Bude to tá Vaša – jedinečná a originálna – virtuálna Sviečka za nenarodené deti. ĎAKUJEME!
  • ZAPÁĽTE VIRTUÁLNU SVIEČKU UŽ DNES.

 

 

 


 

 

 

POZRITE SI OFICIÁLNY SPOT KAMPANE

 

 


 

 

 

 

   

 

ČO UROBÍME S VYZBIERANÝMI PENIAZMI? 
Získané financie použije Fórum život na ďalšiu činnosť projektov, ktorým sa aktuálne venuje.

·Projekt Zachráňme životy www.zachranmezivoty.sk
Od roku 2007 pomáha ženám v náročnej životnej situácii. Darcovský systém funguje na spôsobe „adopcie“ tehotenej ženy a dieťaťa.

·Poradňa ALEXIS www.alexisporadna.sk 
Funguje od roku 20019 a pomáha najmä ženám, ktoré uvažujú o potrate alebo trpia jeho následkami. Stará sa aj o ženy, ktoré zažili spontánny potrat; tiež o ženy, ktoré tehotenstvo zaskočilo.

·Projekt Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti www.sietpomoci.sk
Od roku 2018 sieťuje Fórum života pomáhajúce organizácie a vytvára databázu organizácií a odborníkov v oblasti sociálnej pomoci. Vznikajú tak kontaktné miesta a rodinné centrá po celom Slovensku s cieľom zamerať sa na pomoc človeku. 

·Centrá konkrétnej pomoci Femina   Levice-Prešov-Snina
Kontaktno-informačné centrá a centrá pomoci sprostredkúvajú pomoc týraným ženám, ženám čakajúcim choré dieťa alebo v inej životnej situácii.

·Projekt rýchlych a výživných debát Tlakový hrniec www.tlakovyhrniec.sk
Projekt, ktorého cieľom je formovať kritické myslenie. So študentmi stredných škôl debatujeme na témy ako je interrupcia, nevera či porno a smerujeme k tomu, aby všetci z nich zaujali vlastný postoj. 

KAMPAŇ PODPORILI:

 

 

 

 

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.