Potrateným ľudským plodom by mala byť zaistená rovnaká dôstojnosť ako deťom, ktoré zomrú bezprostredne po pôrode

(Bratislava, 29. októbra 2019) – Parlament schválil na októbrovej schôdzi novelu Zákona o zdravotnej starostlivosti, podľa ktorej od 1. januára 2020 bude lekár gynekológ „povinný bezodkladne písomne informovať rodiča potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, že môže písomne požiadať o jeho vydanie na pochovanie“ (§ 6 odsek 11).  Lekár bude povinný poučiť rodiča, že „ak nepožiada o vydanie potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, bude plod spálený v spaľovni odpadov.“

Novelou Zákona o pohrebníctve s účinnosťou od 1. januára 2020 sa taktiež stanovuje lehota na vydanie plodu na pochovanie a to najneskôr do štyroch dní od vzniku tejto skutočnosti (§ 3 odsek 7).

 „Ak uznávame, že spontánne či umelo potratené ľudské plody sú pozostatkami ľudskými, tak je naozaj čas, aby sme sa v roku 2019 aj na Slovensku pridali ku krajinám, kde sú tieto pozostatky ľudského plodu pochovávané alebo spopolňované v krematóriu, a nie v spaľovni odpadov,“ hovorí Anna Verešová, poslankyňa NR SR a zároveň členka Fóra života.  Anna Verešová prišla s pozmeňujúcim návrhom, aby sa na Slovensku pochovávali všetky ľudské potratené plody, teda aj tie, ktoré si rodičia nevyžiadajú. Tento návrh nebol schválený.

Fórum života oceňuje toto úsilie predkladateľov zákonov. Aj tento návrh môže prispieť k zlepšeniu ochrany ľudskej dôstojnosti.

 

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.