Až na 802 miestach sa dala kúpiť Sviečka za nenarodené deti

(Bratislava, 11. novembra 2019) – Tento rok sa koná 17-krát kampaň Sviečka za nenarodené deti, počas ktorej sa pri spomienke na deti, ktoré sa nemohli narodiť, rozsvietili nielen naše domovy, ale aj cintoríny. Pribudli nové pamätníky nenarodeným deťom. Do podujatia sa zapojili tisícky rodín a stovky dobrovoľníkov, ktorým patrí veľké ďakujem. Podujatie pokračuje duchovným programom Večerom milosrdenstva v Leviciach a diskusiou o projektoch FŽ, o ktorých bude verejnosť v najbližších dňoch informovaná.

V deň Pamiatky všetkých zosnulých  – 2. novembra sa Slovensko  opätovne zjednotilo pri zapálení sviečky a  modlitbe  za nenarodené deti.  „Spomienku na nenarodené deti bolo možné  vyjadriť  napríklad zapálením sviečky v oknách našich domovov, na cintorínoch či pri pomníkoch nenarodených detí po celom Slovensku.  Špeciálne sviečky vyrobené na tento účel si mohli ochrancovia nenarodeného života zakúpiť  v 802 predajných miestach, predovšetkým v kostoloch, školách a obchodoch s náboženskou tematikou, ako aj na cintorínoch od 20. októbra do 2. novembra 2019. Už teraz vieme povedať, že do predaja  a distribúcie sviečky sa zapojilo  581 dobrovoľníkov z celého Slovenska a spoločne sa nám podarilo rozdistribuovať  107 450 plastových a 9 343 sklenených sviečok. To, že Slováci sú za ochranu života, mohli vyjadriť tohto roku zapálením aj virtuálnej  Sviečky za nenarodené deti   prostredníctvom internetovej stránky www.sviecka.forumzivota.sk,“ uviedla  Lucia Lalíková hlavná koordinátorka celej kampane.

Za to, že Slovensko nezabudlo na svoje nenarodené deti, patrí vďaka správcom farností, kňazom a všetkým dobrovoľníkom. Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života, zdôrazňuje: „Je vždy veľkým povzbudením, že prichádzajú ľudia ochotní  pomôcť. Konkrétne  stáť pred kostolmi a predávať sviečky, porozvážať ich či polepiť. A rovnako aj ochota otcov biskupov a správcov farností podporiť toto podujatie. Z úprimného srdca ďakujeme všetkým – lebo aj vďaka Sviečke za nenarodené deti scitlivujeme verejnú mienku v prospech počatého života a môžeme pomáhať.“

Zoznam projektov, ktoré budú podporené z tohtoročnej verejnej zbierky Sviečka za nenarodené deti:

  • Zachráňme životy je projekt pomoci tehotným ženám v náročnej situácii. Darcovský systém funguje na spôsobe „adopcie“ tehotnej ženy a dieťaťa.
  • Projekt Femina v Leviciach, Prešove a Snine sa zameriava sa najmä  na ženy,  matky a ich detí, rodiny v ťažkej životnej situácii.
  • Poradňa Alexis pomáha najmä ženám, ktoré uvažujú o potrate alebo trpia jeho následkami. Stará sa o ženy, ktoré prežili spontánny potrat, tiež o ženy, ktoré tehotenstvo zaskočilo.
  • Projektom Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti v spolupráci s ďalšími organizáciami vytvárame po celom Slovensku Sieť pomoci kontaktných miest v oblasti prevencie, poradenstva a konkrétnej pomoci v bežných a krízových situáciách rodín a jednotlivcov.
  • Debaty Tlakový hrniec formujú študentov, aby si vytvorili vlastný postoj k témam ako je interrupcia, nevera či pornografia.

V týchto dňoch ešte stále prichádzajú finančné prostriedky na účet. Po skončení predaja Fórum života bude verejnosť informovať o celkom výnose v súlade s platnou legislatívou, ako tomu bolo každý rok. Informácie o doterajších zbierkach sú k dispozícii na webe: www.sviecka.forumzvivota.sk.

Fórum života je platformou pro-life organizácií a jednotlivcov od roku 2001. Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v ochrane ľudského života. Pôsobí v regiónoch Slovenska, v teréne, v poradných orgánoch a v medzinárodných organizáciách. Aktivity a projekty Fóra života sú zamerané na vzdelávanie (Tlakový hrniec, konferencie Vyber si život, 25. marec – Deň počatého života, Sviečka za nenarodené deti, Cena Antona Neuwirtha) a na konkrétnu pomoc (Sieť pomoci, Zachráňme životy, poradne Femina). Je zriaďovateľom Poradne Alexis a spoluzriaďovateľom gynekologických ambulancií Gianna v Žiline, Terezka v Porade a sociálneho podniku Labore.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.