Bratislava, 28. novembra 2019 – Vďaka projektu Femina podporeného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje už rok pomáhame prevažne dievčatám a ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Poskytujeme im základné sociálne poradenstvo, kontakty, informácie a konkrétnu pomoc osobne prostredníctvom 3 centier konkrétnej pomoci v Leviciach, Prešove a v Snine. Spolu sme riešili 144 prípadov diskriminácie, domáceho násilia, neplánovaného tehotenstva, straty zamestnania, krízy v rodine, chudoby alebo straty strechy nad hlavou.
Ak by ste vedeli o niekom, kto sa potrebuje obrátiť na Feminu, alebo kto by ju rád podporil, posuňte mu kontakt: