Stanovisko Fóra života k novele zákona o zdravotníckej starostlivosti

(Bratislava, 3. decembra 2019) V týchto dňoch je v Národnej rade na prerokovanie v druhom čítaní novela zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotníckej starostlivosti.

Fórum života vyjadruje podporu novele zákonu o zdravotnej starostlivosti, ktorý bude dnes prerokovaný v Národnej rade SR. Je to prvýkrát v tomto volebnom období, kedy zákon na zlepšenie ochrany života počatých detí, podáva vládna strana, čo znamená veľkú šancu na prijatie. 

Chceme zdôrazniť, že v súvislosti s touto novelou prebieha diskusia o sonografickom vyšetrení dieťaťa, ktorého život má byť na žiadosť matky ukončený. Sme presvedčení, že hlasovaním za tento zákon sa nemôže stať nič zlé, práve naopak, môže byť zachránený ľudský život. Prosíme preto poslancov NR SR, aby dali bokom stranícke súperenia a aby sa zjednotili v zápase za ochranu najmenších z nás.

Link na odborné stanovisko gynekológa so špecializáciou v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve nájdete tu

Vyzývame  všetkých poslancov Národnej rady, aby hlasovali za prijatie tohto legislatívneho návrhu.  

Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života

 

Fórum života je platformou pro-life organizácií a jednotlivcov od roku 2001. Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v ochrane ľudského života. Pôsobí v regiónoch Slovenska, v teréne, v poradných orgánoch a v medzinárodných organizáciách. Aktivity a projekty Fóra života sú zamerané na vzdelávanie (Tlakový hrniec, konferencie Vyber si život, 25. marec – Deň počatého života, Sviečka za nenarodené deti, Cena Antona Neuwirtha) a na konkrétnu pomoc (Sieť pomoci, Zachráňme životy, poradne Femina). Je zriaďovateľom Poradne Alexis a spoluzriaďovateľom gynekologických ambulancií Gianna v Žiline, Terezka v Porade a sociálneho podniku Labore.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.