Už 12 rokov zachraňujeme životy

(Bratislava, 6. december 2019) – Na sviatok sv. Mikuláša v roku 2007 začal fungovať projekt Zachráňme životy pod občianskym združením Fórum života. Od jeho vzniku sa narodilo 165 bábätiek, 178 žien bolo zaradených do projektu a 522 darcov prispelo celkovou sumou vo výške 420 870,20 € na záchranu detí.

V tomto roku sa každý mesiac priemerne pomáhalo 18 príjemkyniam pomoci rozličného veku, so zložitým osudom, často kruto týraným. Mária Demeterová, koordinátorka projektu Zachráňme životy, povedala: „Tieto ženy však mali spoločnú jednu vec. Bez pomoci ľudí ochotných pomôcť by to veľmi ťažko zvládli. Symbolom projektu Zachráňme životy je záchranné koleso, ktoré môže ženám a rodinám v ťažkej životnej situácii podať každý z nás.“ Ďalej zdôraznila, že bez informovanosti verejnosti zo strany novinárov by nebolo možné získať takú veľkú pomoc a osloviť množstvo darcov. Projekt Zachráňme životy rozdeľuje priemerne mesačne 4500 €  zapojeným ženám, v spolupráci so 40 pomáhajúcimi organizáciami. 

Vďaka patrí predovšetkým darcom, spolupracovníkom, obetavým ľuďom a dobrovoľníkom, s pomoci ktorých projekt úspešne funguje už 12 rokov. Aj v mene príjemkýň pomoci vám všetkým zo srdca ďakujeme. Nech je nám všetkým odmenou 19 detí, ktoré sa narodili v roku 2019,“ nezabudla pripomenúť Mária Demeterová. 

Projekt v roku 2019

Koordinátorka projektu Zachráňme životy Mária Demeterová uviedla: „V tomto roku sme najväčší dôraz v projekte kládli na rozšírenie informovanosti do regiónov v rámci celého Slovenska. Rozšírili sme pomoc ženám a rodinám predovšetkým v domácom prostredí. Zamerali sme sa aj na skvalitnenie života detí v rodinách, tých zachránených, ale aj ich súrodencov. Naďalej sa účinne rozvíja spolupráca predovšetkým s poradňou Alexis, ktorá s nami oslavuje okrúhle 10-ročné jubileum založenia. Rozvíja sa aj spolupráca s Centrami konkrétnej pomoci Femina v Leviciach, Prešove a v Snine. Často sa nás obracajú klientky v neriešiteľnej situácii a vďaka hľadaniu spoločného riešenia a odbornou prácou sa nám vo viacerých prípadoch podarilo nájsť návrh riešenia, ktoré bolo pre ne akceptovateľné a posunulo ich dopredu. Najčastejšie sme riešili problémy tehotných žien v ťažkej sociálnej situácii, bez strechy nad hlavou, bez podpory rodiny, partnera, pre ktoré bola interrupcia neakceptovateľná alebo z časových dôvodov nemožná.

Z 19 bábätiek, ktoré sa narodili v roku 2019, sú všetky so svojimi mamami, súrodencami a ak majú šťastie, aj otcami v kompletnej rodine. Nie je to žiaľ pravidlom. Mária Demeterová dopĺňa: „Aj po skončení projektu sme s nimi v kontakte. Preto vieme, že ani jedna matka neoľutovala, že sa rozhodla dať život svojmu dieťatku. Naopak, často je zachránené bábätko akýmsi slniečkom, ktoré dodáva energiu  celej rodine. Nikdy však mamičkám nič nenanucujeme, vždy je to z našej strany len návrh, ako im môžeme konkrétne pomôcť. Rozhodnúť sa musia vždy samy.

V prípade, že vás projekt zaujal a chcete aj vy pomôcť narodiť sa ďalším bábätkám, kliknite na www.zachranmezivoty.sk, kde získate viac informácií.

Fórum života je platformou pro-life organizácií a jednotlivcov od roku 2001. Svojimi aktivitami scitlivuje verejnú mienku v prospech života, pozitívne komunikuje hodnotu života a ľudskú dôstojnosť a navrhuje systémové riešenia v ochrane ľudského života. Pôsobí v regiónoch Slovenska, v teréne, v poradných orgánoch a v medzinárodných organizáciách. Aktivity a projekty Fóra života sú zamerané na vzdelávanie (Tlakový hrniec, konferencie Vyber si život, 25. marec – Deň počatého života, Sviečka za nenarodené deti, Cena Antona Neuwirtha) a na konkrétnu pomoc (Sieť pomoci, Zachráňme životy, poradne Femina). Je zriaďovateľom Poradne Alexis a spoluzriaďovateľom gynekologických ambulancií Gianna v Žiline, Terezka v Porade a sociálneho podniku Labore.

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.