11 kresťanov denne umiera pre svoju vieru

 Žiť slobodne v krajine, ktorá rešpektuje základné právo náboženského vyznania nie je samozrejmosťou. Charta základných práv EÚ uvádza v článku 11:

Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania. Toto právo zahŕňa slobodu zmeniť svoje náboženské vyznanie alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženské vyznanie alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, bohoslužbou, vyučovaním, vykonávaním úkonov a zachovávaním obradov.

V mnohých krajinách kresťania a príslušníci iných náboženstiev čelia diskriminácii, prenasledovaniu a sú nemilosrdne zabíjaní. Známe sú prípady Ujgurov,  násilné odoberanie orgánov väzňom svedomia v Číne, či plastinovanie ich tiel. 

Podľa ACN – pomoc trpiacej Cirkvi každý deň umrie pre svoju vieru 11 kresťanov a 300 miliónov kresťanov je prenasledovaných, diskriminovaných pre vieru alebo trpia existenčnou núdzou. Kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete.

Preto o dnešnom dni hovoríme ako  o ČERVENEJ STREDE. Významné budovu v mnohých svetových metropolách budú vysvietené na červeno. Je to symbolické pripomenutie si pamiatky tých, ktorí zomreli pre svoju vieru.

Aj na Slovensku sa rozžiaria červenou farbou objekty národného i lokálneho významu:

 • Bratislavský hrad
 • Most SNP v Bratislave
 • Katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa v Trnave
 • Bazilika svätého Mikuláša v Trnave
 • Katedrála svätého Emeráma v Nitre
 • Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline
 • Kostol svätého Martina v Trstenej
 • Mestská veža v Banskej Bystrici
 • Kostol všetkých svätých v Ludrovej
 • Katedrála svätého Martina, Spišská kapitula
 • Bazilika na Mariánskej hore v Levoči
 • Dóm svätej Alžbety v Košiciach
 • Kostol Povýšenia svätého kríža v Sihelnom
 • Socha Krista v obci Klin

 

Komisia pre mládež a DCM Premeny pozývajú na podujatie s názvom #ČervenáStreda 25. 11. 2020 – modlitbové stretnutie na Mariánskej hore v Levoči. Viac informácií o podujatí.

 

 

O celej kampani s názvom Červená streda sa dozviete viac na: www.cervenastreda.sk

 

Elena Burešová, Fórum života

 

#cervenastreda #redwednesday

Podporte nás!

Pomôžte nám chrániť ľudský život od počatia.

© 2021 Fórum života, občianske združenie, Všetky práva vyhradené.